Stopnja št.1: JA, MAJ,
Stopnja št.2: ON, NOS,
Stopnja št.3: JE, ŽE, JEŽ,
Stopnja št.4: DO, GOZD,
Stopnja št.5: KI, TI, STIK, TISK,
Stopnja št.6: ZA, JAZ, ZMAJ,
Stopnja št.7: PET, SPET,
Stopnja št.8: NA, DAN, NAD,
Stopnja št.9: DA, DRAG, GRAD,
Stopnja št.10: POD, POL, PLOD,
Stopnja št.11: OB, BAS, OSA, SOBA,
Stopnja št.12: KRT, OKO, OTOK, OTROK,
Stopnja št.13: KOT, SOK, KOST,
Stopnja št.14: ČE, RED, RDEČA, ČREDA,
Stopnja št.15: SMO, MESO, MOST, OSEM, MESTO,
Stopnja št.16: NE, ENA, CENA, SENCA,
Stopnja št.17: JOK, KJE, OLJE, JEKLO,
Stopnja št.18: TA, POT, ŠOP, POŠTA,
Stopnja št.19: MI, ZA, MIZA, ZIMA,
Stopnja št.20: TAM, META, TEMA, TEŽA, ŽAMET,
Stopnja št.21: LEP, LOK, PEK, OKLEP,
Stopnja št.22: IN, NI, NIT, SIN, TENIS,
Stopnja št.23: ROG, GORA, NOGA, ORGAN,
Stopnja št.24: KO, OS, OKUS, FOKUS,
Stopnja št.25: UŠ, NAŠ, KANU, KUNA, ŠUNKA,
Stopnja št.26: GEL, GRLO, OREL, ORGLE,
Stopnja št.27: PES, SEM, SEME, PESEM,
Stopnja št.28: IZ, ALI, VAL, VILA, ZALIV,
Stopnja št.29: NA, PAR, URA, PURAN,
Stopnja št.30: KI, KIP, KIT, PITA, TIPKA,
Stopnja št.31: LOV, NOV, VAL, VOLNA,
Stopnja št.32: VOL, VALJ, JALOV, VOLJA,
Stopnja št.33: BIK, BOK, KIS, OBISK,
Stopnja št.34: IN, NI, GNIL, IGLA, GLINA,
Stopnja št.35: JE, ŽE, JEŽ, LAŽ, ŽEJA, ŽELJA,
Stopnja št.36: ČE, OČE, VEČ, ČRV, VROČ, ČREVO,
Stopnja št.37: KOR, MOKA, ROKA, KOMAR,
Stopnja št.38: NE, OB, BON, NEBO, BETON,
Stopnja št.39: OSA, SOK, KOSA, OSEKA,
Stopnja št.40: NA, BAS, ENA, BASEN,
Stopnja št.41: LET, TEK, KLET, TELO, KOTEL,
Stopnja št.42: LEP, LOK, PEK, POL, KOPEL, OKLEP,
Stopnja št.43: DEL, LED, SOD, SOL, DELO, SEDLO,
Stopnja št.44: TA, TAM, TLA, META, TEMA, METLA,
Stopnja št.45: LES, LEV, LOS, VSE, OVES, VESLO,
Stopnja št.46: JE, EMU, JEZ, MUZEJ,
Stopnja št.47: LAS, SMO, SAMO, MASLO,
Stopnja št.48: DO, KO, KDO, DOZA, KOZA, DOKAZ,
Stopnja št.49: KAM, KROM, MOKA, ROKA, KOMAR,
Stopnja št.50: IN, MI, NI, IME, MENI, MENIH,
Stopnja št.51: OS, BOG, BOS, GOS, OBSEG,
Stopnja št.52: DA, DAN, NAD, NAPAD, PANDA,
Stopnja št.53: BAR, GRB, BREG, BAGER,
Stopnja št.54: KI, ČIPKA,
Stopnja št.55: KIS, TISK, TAKSI,
Stopnja št.56: VAS, VRAT, STVAR, VRSTA,
Stopnja št.57: PO, KOT, PET, TOP, POTEK,
Stopnja št.58: VSI, SIVA, SLIVA, SVILA,
Stopnja št.59: OB, BOJ, BON, NOJ, BOJA, NABOJ,
Stopnja št.60: KER, KOR, POR, PERO, PREK, POKER,
Stopnja št.61: ON, NOS, SENO, SONCE,
Stopnja št.62: PRST, SPOR, PROST, STROP,
Stopnja št.63: LOK, BOKAL, OBLAK,
Stopnja št.64: ALI, VAL, VILA, ŽIVAL,
Stopnja št.65: JA, TA, ČE, ČAJ, TEČAJ,
Stopnja št.66: IZ, VEZ, VITEZ, VZETI,
Stopnja št.67: SRCE, SICER,
Stopnja št.68: DOM, LED, MED, DELO, MODEL,
Stopnja št.69: LEP, POL, POT, LETO, TELO, TOPEL,
Stopnja št.70: ZA, LAS, SOL, SOLZA,
Stopnja št.71: NE, ENA, JAK, KAJ, KJE, NEKAJ,
Stopnja št.72: OS, GOS, LOS, OSA, GLAS, OGLAS,
Stopnja št.73: PAR, PAV, PRAH, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.74: MI, TAM, ATOM, MATI, TRAM, MORATI,
Stopnja št.75: BEL, LET, TLA, BALET,
Stopnja št.76: DO, RIS, SIR, SOD, SIDRO,
Stopnja št.77: TI, KIP, KIT, TIPKA,
Stopnja št.78: LEV, LOV, VOL, OSEL, OVES, VESLO,
Stopnja št.79: DA, DOMA, META, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.80: IZ, NA, ZA, NIT, ZNATI,
Stopnja št.81: SEM, SMO, MESO, MOST, OSEM, MESTO,
Stopnja št.82: KUP, KANU, KUNA, NAKUP,
Stopnja št.83: LES, VSE, SVET, TELE, VESEL, SVETEL,
Stopnja št.84: PO, POR, TOP, PROTI, TROPI,
Stopnja št.85: ALI, VAL, VILA, SLIVA, SVILA,
Stopnja št.86: KO, KOT, KRT, OTOK, OTROK,
Stopnja št.87: JA, JE, JAZ, JEZ, JEZA, ZAJEC,
Stopnja št.88: JOK, KAM, MAJ, MOJ, MOKA, KOMAJ,
Stopnja št.89: ON, NOR, GORA, NOGA, ORGAN,
Stopnja št.90: TA, ITI, ISTI, STAR, RASTI, RISATI,
Stopnja št.91: KI, VSI, SIVA, VSAK, SIVKA,
Stopnja št.92: KIT, KOR, KRI, SOK, KOST, TISK, KORIST,
Stopnja št.93: DEL, LEP, POD, PLOD, PELOD,
Stopnja št.94: PAS, TAT, PITA, SPATI, STATI, OSTATI, POSTATI,
Stopnja št.95: BOG, GRB, ROG, GROB,
Stopnja št.96: BEL, JAK, KAJ, KJE, JELKA, KABEL, BELJAK,
Stopnja št.97: BAR, BOR, ZOB, OBRAZ,
Stopnja št.98: OB, OS, BAS, SOBA, OSEBA,
Stopnja št.99: NE, DAN, ENA, NAD, DENAR,
Stopnja št.100: DO, LOS, SOD, DELO, OSEL, SEDLO,
Stopnja št.101: LET, PES, LIST, PEST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.102: PET, PEČ, PETA, PEČAT,
Stopnja št.103: GOS, LAS, SOL, GLAS, OGLAS,
Stopnja št.104: LOV, VEZ, VOL, ZELO, VOZEL,
Stopnja št.105: BAR, RIS, SIR, RIBA, RISBA,
Stopnja št.106: BON, TON, NEBO, BETON,
Stopnja št.107: OKO, TOP, OTOK, POTOK,
Stopnja št.108: VRT, VRAT, TRAVA, VRATA, VRATAR,
Stopnja št.109: LOK, PEK, POL, KOPEL, OKLEP,
Stopnja št.110: DA, DOM, DOMA, MODA, MODRA,
Stopnja št.111: RED, ODER, DREVO, VEDRO,
Stopnja št.112: KAM, SEM, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.113: ALI, LED, LET, TLA, DATI, DIETA, DELATI,
Stopnja št.114: NIČ, NOR, NOČ, ČRN, ČOLN, ČRNILO,
Stopnja št.115: DA, KO, KDO, AKORD,
Stopnja št.116: CEL, CEV, LEV, CELO, LOVEC,
Stopnja št.117: PAS, CENA, PENA, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.118: KER, KOT, KRT, TEK, TOREK,
Stopnja št.119: PAR, PAV, PERO, VERA, PRAVO, EVROPA,
Stopnja št.120: NOV, KINO, VINO, AVION, KOVINA,
Stopnja št.121: TEK, VAS, VSE, VSAK, STAVEK,
Stopnja št.122: JOK, KDAJ, VODA, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.123: BOK, BOR, KOR, ŠOBA, BROŠKA,
Stopnja št.124: KAJ, KRAJ, ROKA, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.125: GRM, ROG, GORA, GRAM, GROM, GRAMOZ,
Stopnja št.126: LEV, LOV, VEČ, VOL, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.127: SOL, VAL, VAS, SLON, SNOV, SOVA, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.128: BEL, LUČ, BUČA, LEČA, ČEBULA,
Stopnja št.129: ITI, KIT, KUP, PITI, KUPITI,
Stopnja št.130: KIS, KOT, KRI, KRT, KOST, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.131: LOS, SOD, ČAS, GLAD, GLAS, OGLAS, DOLGČAS,
Stopnja št.132: BAS, BOS, NOS, BOJA, SOJA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.133: LES, PES, PET, LIST, PETI, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.134: LOK, KLET, LETO, TELO, KOTEL,
Stopnja št.135: IME, LET, TLA, MATI, METLA, LIMETA,
Stopnja št.136: OSA, SOK, KOSA, OKRAJ, SKORAJ,
Stopnja št.137: JAK, KJE, ŠAL, JELKA, KAŠELJ,
Stopnja št.138: PAS, RIS, SIR, PRSI, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.139: LEP, PET, LIST, PETI, SPET, PLESTI,
Stopnja št.140: DOM, MED, TAM, META, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.141: JAZ, JEZ, MAJ, JEZA, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.142: DAN, NAD, RED, VENA, DENAR, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.143: GRB, BREG, BAGER, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.144: PEČ, PEST, PEČI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.145: DEL, GEL, LEP, DELO, DOLG, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.146: KAJ, KANU, KUNA, LUKA, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.147: BOK, BOKAL, KABEL, OBLAK, OBLEKA,
Stopnja št.148: POL, LIPA, PICA, OPICA, POLICA,
Stopnja št.149: LEV, LOV, VEZ, VOL, VOZEL,
Stopnja št.150: ENA, SAJE, JASEN, SANJE, STENA, STANJE,
Stopnja št.151: POR, VRT, PRST, SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.152: LAŽ, LOS, OSA, STOL, ŽALOST,
Stopnja št.153: KOR, TRAK, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.154: POD, POT, SOD, PUST, DOPUST,
Stopnja št.155: LOK, OČE, VEČ, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.156: LOS, OSA, SMO, SAMO, MASLO,
Stopnja št.157: KRT, PAR, PEK, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.158: LAS, LES, LET, TLA, LASER, STREL, STRELA,
Stopnja št.159: BOJ, NOJ, NOS, SOBA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.160: RIS, PRSI, PRATI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.161: LOS, VSE, OSEL, OVES, VESLO,
Stopnja št.162: NOV, NOŽ, VONJ, VOJNA, VOŽNJA,
Stopnja št.163: BOS, KIS, SOK, BOKS, OBISK,
Stopnja št.164: BOR, NOR, ZOB, BREZ, BRON, NEBO, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.165: PEČ, PEST, PEČI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.166: URA, KOZA, ROKA, UKAZ, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.167: KAM, SEM, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.168: IME, MATI, META, TEMA, LIMETA,
Stopnja št.169: NOŽ, RIŽ, KINO, KRIK, KRIŽ, KROŽNIK,
Stopnja št.170: PAS, PAV, VAS, VSI, SIVA, PISAVA,
Stopnja št.171: POL, ODER, PRED, PELOD, PREDAL, LEOPARD,
Stopnja št.172: NIT, PICA, PITA, OPICA, POTNICA,
Stopnja št.173: ALI, LEV, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.174: VAL, VOL, VALJ, JALOV, VOLJA,
Stopnja št.175: DEL, LED, SOD, DELO, SEDLO,
Stopnja št.176: VEČ, ČAJ, ČRV, VEJA, VERA, VČERAJ,
Stopnja št.177: KJE, LOK, KOLO, OLJE, JEKLO, OKOLJE,
Stopnja št.178: SRNA, STAR, USTA, STRAN, SATURN,
Stopnja št.179: KER, PEK, TEK, PARK, PREK, PARKET,
Stopnja št.180: JAMA, LAMA, MEJA, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.181: JAK, KANU, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.182: POR, ODER, OREH, PERO, PREHOD,
Stopnja št.183: JOK, KIT, KOT, TAKOJ, JOKATI,
Stopnja št.184: CEL, CEV, LEVI, LICE, VILICE,
Stopnja št.185: BEL, LET, TLA, BALET, TABELA,
Stopnja št.186: ENA, JEZ, JEZA, NJEN, ZNANJE,
Stopnja št.187: BOR, BITI, BRON, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.188: JUG, ROG, TOG, TRG, JUTRO, JOGURT,
Stopnja št.189: MIR, TAM, ATOM, TRAM, MORATI,
Stopnja št.190: NOTA, ENOTA, OSEKA, STENA, TANEK, OSTANEK,
Stopnja št.191: POT, TOP, SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.192: MOJ, NOJ, MILO, MLIN, MILIJON,
Stopnja št.193: LAS, KAKO, KOSA, SKOK, SKLOPKA,
Stopnja št.194: LEV, LOV, OČE, VOLK, ČLOVEK,
Stopnja št.195: BOJ, BON, BOJA, SOJA, BONSAJ,
Stopnja št.196: TON, LETO, TELE, TELO, TELEFON,
Stopnja št.197: PAV, VAL, PLAZ, VAZA, APLAVZ,
Stopnja št.198: DAN, NAD, NOR, NAROD,
Stopnja št.199: KAJ, OSA, SOK, SOVA, VSAK, VOJSKA,
Stopnja št.200: VODA, VZOR, ZDRAV, ZDRAVO, POZDRAV,
Stopnja št.201: KIS, RIS, SIR, ISKRA, SLIKA, SLIKAR,
Stopnja št.202: DIM, DATI, META, TRAM, DIETA, DREMATI,
Stopnja št.203: DOM, ATOM, MODA, MOST, STOL, MLADOST,
Stopnja št.204: ITI, NOS, SIN, ISTI, NOSITI,
Stopnja št.205: VAS, VRT, VRAT, STVAR, VRSTA,
Stopnja št.206: LOK, OKO, KOLO, OKNO, KOLONA,
Stopnja št.207: LES, TLA, STAR, LASER, STRELA,
Stopnja št.208: KIP, PARA, PARK, PIPA, PAPIR, PAPRIKA,
Stopnja št.209: BALON, BOKAL, BOLAN, OBLAK, BALKON,
Stopnja št.210: GNIL, VILA, VLAK, GLINA, GLAVNIK,
Stopnja št.211: ŠAL, ŠOP, ŠOLA, PLAŠČ, PLOŠČA,
Stopnja št.212: BOJ, BOR, MAJ, MOJ, BOJA, JAMBOR,
Stopnja št.213: KIT, KRI, KOST, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.214: PAR, PRST, SRNA, STAR, STRAN, PRSTAN,
Stopnja št.215: JAZ, NAD, ZID, ZDAJ, ZADNJI,
Stopnja št.216: PAS, POD, SOD, SODO, POSODA,
Stopnja št.217: ENA, CENA, OCEAN, OCENA,
Stopnja št.218: LOV, VOL, SNOV, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.219: VAL, JAMA, LAMA, VALJ, RJAVA, MRAVLJA,
Stopnja št.220: SOK, KOSA, KRAJ, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.221: KOR, KROM, MOKA, ROKA, KOMAR,
Stopnja št.222: KOT, KRT, TRAK, OKRAJ, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.223: VAS, SOVA, VSAK, VOJAK, VOJSKA,
Stopnja št.224: JAK, KAJ, NIT, TANK, NAJTI, NAKIT, TAJNIK,
Stopnja št.225: GORA, IGLA, IGRA, APRIL, GORILA, PRILOGA,
Stopnja št.226: ENA, SAMO, ENOTA, MESTO, NAMESTO,
Stopnja št.227: DOMA, MLAD, MODA, PLOD, POMLAD,
Stopnja št.228: PES, SIN, PENA, JASEN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.229: BOG, BOS, GOS, LOS, SOL, GLOBUS,
Stopnja št.230: PAV, PRAH, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.231: LEP, PEK, POL, KOPEL, OKLEP,
Stopnja št.232: KIS, KOST, STIK, TISK, TISOČ, SKOČITI,
Stopnja št.233: KUP, LOK, LUKA, LUPA, POUK, KUPOLA,
Stopnja št.234: SEM, SMO, VSE, MESO, OSEM, OVES, POVSEM,
Stopnja št.235: POT, ISTI, PRST, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.236: KRAJ, REKA, TETA, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.237: BAR, RIS, SIR, ČAS, RISBA, BRISAČA,
Stopnja št.238: PET, PEČ, PETI, PEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.239: BOK, OBOA, BOKAL, OBLAK, JABOLKO,
Stopnja št.240: ALI, PAR, LIPA, APRIL,
Stopnja št.241: JUG, URA, DRAG, GRAD, URAD, DRAGULJ,
Stopnja št.242: KRIK, ROKA, KORAK, KRILO, KARKOLI,
Stopnja št.243: LOV, VOL, LETO, LEVI, TELO, ŠTEVILO,
Stopnja št.244: KONJ, VODA, VONJ, VOJAK, DVOJKA, VODNJAK,
Stopnja št.245: JAZ, NOS, ZATO, ZNOJ, ZASTONJ,
Stopnja št.246: POD, ODER, PRED, POROD, TORPEDO,
Stopnja št.247: DAN, NAD, DENAR, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.248: NOS, VOL, SLON, SNOV, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.249: KAJ, KJE, MAJ, MEJA, KEMIJA,
Stopnja št.250: SIVA, VILA, SLIVA, SVILA,
Stopnja št.251: LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.252: POR, VRT, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.253: KAM, SOK, KOSA, MOKA, KOMPAS,
Stopnja št.254: GEL, GRB, BREG, BAGER, BERGLA,
Stopnja št.255: NIČ, NOČ, ČELO, ČOLN, LOGIČEN,
Stopnja št.256: PAS, PITA, SPATI, OSTATI, POSTATI,
Stopnja št.257: BOS, LOS, SMO, SOL, MILO, SIMBOL,
Stopnja št.258: CEV, ENA, OVCA, OCEAN, OCENA, KOVANEC,
Stopnja št.259: LET, DATI, GLAD, IGLA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.260: KER, KRAJ, REKA, JAREK, ŠKARJE,
Stopnja št.261: LEP, POL, DOLG, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.262: ROG, GORA, GRLO, IGRA, GORILA,
Stopnja št.263: VAS, SVET, VENA, NASVET, NEVESTA,
Stopnja št.264: MED, DAMA, JAMA, LAMA, MLAD, MEDALJA,
Stopnja št.265: KAJ, KER, KJE, JAREK,
Stopnja št.266: NIT, TOP, PICA, OPICA, POTNICA,
Stopnja št.267: TAM, TLA, META, TEMA, METLA,
Stopnja št.268: SIN, SIR, CENA, SENCA, SICER, RESNICA,
Stopnja št.269: CEL, CILJ, LICE, SAJE, JASLICE,
Stopnja št.270: BEL, LEČA, ČLAN, BOLAN, OBLAČEN,
Stopnja št.271: JAZ, JEZ, MAJ, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.272: KIP, PAR, PARA, PARK, RACA, KAPRICA,
Stopnja št.273: PAS, PAV, VAS, VSI, SIVA, PISAVA,
Stopnja št.274: NOV, VINO, AVION, OLIVA, VOLNA, RAVNILO,
Stopnja št.275: KDO, KLOR, AKORD, DOLAR, OKRAS, SLADKOR,
Stopnja št.276: CEL, DEL, CELO, DELO, ŽELODEC,
Stopnja št.277: KAVA, KRAJ, KRAVA, RJAVA, VIJAK, AKVARIJ,
Stopnja št.278: JAK, JOK, OSA, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.279: LOV, NOS, VAL, SNOV, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.280: BOG, TOG, TON, GOBA, NOGA, TOBOGAN,
Stopnja št.281: ITI, PITI, PIVO, IZPIT, POZITIV,
Stopnja št.282: SMO, SOD, MESO, SEME, MESOJED,
Stopnja št.283: ALI, LED, LET, DATI, DIETA, DELATI,
Stopnja št.284: SEM, TON, OSEM, MESTO, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.285: URA, SRNA, STAR, USTA, STRAN, SATURN,
Stopnja št.286: KIT, VRT, TANK, VRAT, NAKIT, TRAVNIK,
Stopnja št.287: BEŽ, BON, DEŽ, NOŽ, NEBO, BENDŽO,
Stopnja št.288: KOT, SOK, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.289: BOR, NIT, BITI, NOTRI, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.290: LES, LEV, VOL, VSE, VESLO,
Stopnja št.291: BEL, LOK, BOKAL, KABEL, OBLAK, OBLEKA,
Stopnja št.292: JAK, JOK, KAJ, KRT, TRAK, TROJKA,
Stopnja št.293: RED, ODER, PERO, PRED, PREHOD,
Stopnja št.294: KAM, MAJ, MOJ, MOKA, KOMAJ,
Stopnja št.295: PAR, PARA, RANA, NARAVA, NAPRAVA,
Stopnja št.296: KUP, SIN, KANU, KUNA, NAKUP, SKUPINA,
Stopnja št.297: BAS, BOS, SOBA, SODO, SOVA, SVOBODA,
Stopnja št.298: NOR, ZOB, BREZ, BRON, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.299: LIST, TRAK, ISKRA, SLIKA, KRISTAL,
Stopnja št.300: KOST, NOTA, STENA, TANEK, OSTANEK,
Stopnja št.301: RIS, SIR, PITA, PRSI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.302: DOM, TAM, ATOM, META, MODA, METODA,
Stopnja št.303: GRM, ROG, GRAM, GROM, MRAZ, GRAMOZ,
Stopnja št.304: BOKS, KOSA, SLAB, BAKLA, SKALA, KLOBASA,
Stopnja št.305: DELO, OREL, PLOD, PELOD, POGLED, PREDLOG,
Stopnja št.306: POL, LUKA, LUPA, POUK, KUPOLA,
Stopnja št.307: POT, TOP, PETA, ZATO, POTEZA,
Stopnja št.308: ITI, PITI, IZPIT, ZALITI, PLAZITI,
Stopnja št.309: PEČ, PEST, PETI, PEČI, TEČI, PESTIČ,
Stopnja št.310: MEČ, MOČ, OČE, OBJEM, OBMOČJE,
Stopnja št.311: KOT, PET, TEK, POTEK,
Stopnja št.312: LEV, VSE, SVET, TELE, VESEL, SVETEL,
Stopnja št.313: LET, TLA, MATI, TEMA, METLA, LIMETA,
Stopnja št.314: IME, KAM, MAH, MEHAK, MEHIKA,
Stopnja št.315: ENA, JAZ, JEZ, JEZA, NJEN, ZNANJE,
Stopnja št.316: LIPA, LUNA, PITA, PLIN, UPATI, TULIPAN,
Stopnja št.317: KER, SEM, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.318: BOK, OTOK, ROBOT, TOREK, OKTOBER,
Stopnja št.319: ALI, LIPA, PICA, OPICA, POLICA,
Stopnja št.320: OČE, ČLAN, BALON, BOLAN, OBLAČEN,
Stopnja št.321: LEV, VAL, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.322: LOV, NOS, VAS, VOL, SLON, NASLOV,
Stopnja št.323: DATI, IGLA, DIETA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.324: PAS, PENA, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.325: KIS, SIR, SOK, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.326: KDO, VILA, VODA, VOLK, KLADIVO,
Stopnja št.327: BOG, LOK, OKO, GOLOB, GLOBOK,
Stopnja št.328: BAR, BAZA, DRAG, GRAD, ZGRADBA,
Stopnja št.329: KJE, POL, OKLEP, POLJE, OKLEPAJ,
Stopnja št.330: VRT, PRST, PROST, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.331: POD, RED, DOLG, DROG, PERO, PREDLOG,
Stopnja št.332: LOS, SOL, STOL, ŠEST, ŠESTILO,
Stopnja št.333: GRLO, KLOR, KOLO, KROG, ORGLE, OKROGEL,
Stopnja št.334: BEL, GEL, GRB, GALEB, GRABLJE,
Stopnja št.335: LET, TOP, LETO, TELO, TOPEL,
Stopnja št.336: ISTI, SPOR, PROTI, STROP, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.337: VEZ, JEZA, VERA, ZDAJ, ZDRAVJE,
Stopnja št.338: DEL, LED, LEP, DELO, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.339: JUG, ROG, TOG, TRG, JUTRO, JOGURT,
Stopnja št.340: POR, VEZ, VZOR, ZVER, PREVOZ,
Stopnja št.341: KOR, TAT, ROKA, TORTA, TRAKTOR,
Stopnja št.342: JAK, JOK, KAJ, KOT, TAKOJ, JOKATI,
Stopnja št.343: VRT, KAVA, VRAT, TRAVA, VRATA, KVADRAT,
Stopnja št.344: LOV, NOV, VOL, SLON, SNOV, SOVA, NASLOV,
Stopnja št.345: BEL, DEL, LED, DEBLO,
Stopnja št.346: PAV, DOZA, VZOR, PRAVO, ZDRAV, POZDRAV,
Stopnja št.347: ALI, VAL, LEVI, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.348: DAN, VENA, VERA, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.349: SEM, SMO, MOST, MESTO,
Stopnja št.350: LEP, LES, PETI, SPET, PLESTI,
Stopnja št.351: GNIL, KLIN, VILA, VLAK, GLINA, GLAVNIK,
Stopnja št.352: LEV, VSE, OSEL, OVES, VESLO,
Stopnja št.353: KER, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.354: BOJ, BOR, MAJ, MOJ, BOJA, JAMBOR,
Stopnja št.355: TAT, TETA, TRAK, JAREK, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.356: NOV, KINO, VINO, AVION, KOVINA,
Stopnja št.357: MOŽ, NOGA, ŽOGA, MANGO, MOŽGANI,
Stopnja št.358: EMU, IME, MIR, IZUM, TURIZEM,
Stopnja št.359: ITI, NIT, NOS, ISTI, NOSITI,
Stopnja št.360: RIS, SIR, SOD, SIDRO,
Stopnja št.361: CENA, SRCE, SRNA, CESAR, RESNICA,
Stopnja št.362: TRG, IGRA, RASTI, STATI, STRGATI,
Stopnja št.363: GRM, GRAM, GROM, SAMO, SAMOROG,
Stopnja št.364: BAS, BOS, OBOA, SOBA, SOBOTA,
Stopnja št.365: KAM, OSA, PAS, KOSA, MOKA, KOMPAS,
Stopnja št.366: NAD, SIN, TON, DATI, NOTA, STADION,
Stopnja št.367: CEL, CEV, CELO, LOVEC,
Stopnja št.368: TEK, TANK, NAKIT, TANEK, TEHNIKA,
Stopnja št.369: KJE, LOK, OKO, KOLO, OLJE, JEKLO, OKOLJE,
Stopnja št.370: KOR, ROG, KLOR, KROG, KROGLA,
Stopnja št.371: JAZ, JEZ, JEZA, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.372: POD, RED, ODER, PERO, PRED, PREDOR,
Stopnja št.373: KUP, SOK, OKUS, POUK, POSKUS,
Stopnja št.374: PAR, PRSI, STAR, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.375: DIM, KDO, DISK, KINO, SODNIK, SMODNIK,
Stopnja št.376: JOK, KAJ, KRAJ, TRAK, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.377: META, PETA, TEMA, TEMEN, PAMETEN,
Stopnja št.378: POT, TOP, PRST, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.379: BITI, BRAT, RIBA, RISATI, BRISATI,
Stopnja št.380: LOV, VAS, SOVA, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.381: ENA, PES, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.382: CEV, CENA, OVCA, OCEAN, OCENA, KOVANEC,
Stopnja št.383: BAR, BEL, GEL, BREG, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.384: DAN, RIŽ, URA, URAD, DRUŽINA,
Stopnja št.385: KRI, KRT, RIS, SIR, KOST, TISK, KORIST,
Stopnja št.386: BAS, BOJ, OSA, SOJA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.387: LEP, LES, LET, LIST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.388: KER, PARA, PARK, PREK, RANA, PEKARNA,
Stopnja št.389: KAM, KIT, TAM, ATOM, MATI, MOKA, MOTIKA,
Stopnja št.390: POL, LETO, OLJE, POLJE, TOPEL, POLETJE,
Stopnja št.391: OSA, PAS, PITA, OSTATI, POSTATI,
Stopnja št.392: GEL, POR, DELO, ORGLE, PREDLOG,
Stopnja št.393: ITI, VSE, VSI, ISTI, VISETI,
Stopnja št.394: SMO, MESO, OSEM, SEME, SEDEM, MESOJED,
Stopnja št.395: PRSI, STAR, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.396: NIT, PETI, PLIN, TELE, PETELIN,
Stopnja št.397: BAR, BAS, ČAS, RISBA, BRISAČA,
Stopnja št.398: PAR, RED, DRAG, GRAD, PRED, GEPARD,
Stopnja št.399: DOM, DOMA, MLAD, MODA, PLOD, POMLAD,
Stopnja št.400: PET, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.401: ČAS, ČRN, SRNA, ČRKA, SRČKAN,
Stopnja št.402: OSA, PAS, POD, SODO, POSODA,
Stopnja št.403: BOS, SOBA, SOVA, USTA, AVTOBUS,
Stopnja št.404: KOR, KOSA, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.405: LOV, OČE, VEČ, VOL, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.406: PAV, POD, DOZA, PRAVO, ZDRAVO, POZDRAV,
Stopnja št.407: BIČ, BAZA, MIZA, ZIMA, ZAČIMBA,
Stopnja št.408: BOG, LOK, OKO, KOLO, GOLOB, GLOBOK,
Stopnja št.409: ALI, DOLG, GLAD, IGLA, DIALOG,
Stopnja št.410: URA, KOZA, ROKA, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.411: BOR, NOR, BRON, NEBO, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.412: POT, TOP, PETA, ZATO, POTEZA,
Stopnja št.413: DEL, LED, LET, TLA, DATI, DIETA, DELATI,
Stopnja št.414: LES, PES, PEST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.415: NAD, NOV, KDAJ, VODA, VOJNA, VODNJAK,
Stopnja št.416: JAK, JOK, KDO, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.417: BIK, BOK, BON, ZOB, ZOBNIK,
Stopnja št.418: JEŽ, LAŽ, ŽEJA, ŽELJA, ŽAJBELJ,
Stopnja št.419: LOS, SLON, SNOV, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.420: GRM, GORA, GRAM, GROM, MRAZ, GRAMOZ,
Stopnja št.421: KIS, KIT, SOK, STIK, STIKALO,
Stopnja št.422: JAK, KANU, KUNA, LUKA, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.423: DOM, SMO, SOD, MAST, MLADOST,
Stopnja št.424: KIP, PARA, PARK, PAPIR, PAPRIKA,
Stopnja št.425: ENA, SAJE, JASEN, SANJE, STANJE,
Stopnja št.426: KAM, KER, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.427: SIR, TIH, TROT, HITRO, HITROST,
Stopnja št.428: LIST, TRAK, ISKRA, SLIKA, TAKSI, KRISTAL,
Stopnja št.429: BIK, LOK, KLOR, KOLO, KRILO, BROKOLI,
Stopnja št.430: BOJ, BON, NOJ, BANJA, NABOJ, LOBANJA,
Stopnja št.431: VAS, SAJE, SVET, VEJA, TEDAJ, DVAJSET,
Stopnja št.432: POL, POR, OREL, PERO, PRELOM,
Stopnja št.433: NIT, NOS, SIN, KINO, STOTNIK,
Stopnja št.434: JAZ, JEZ, MAJ, JEZA, ZEMLJA,
Stopnja št.435: KOR, OKO, OTOK, OTROK, OKTOBER,
Stopnja št.436: JOK, VAS, KOSA, SOVA, VSAK, VOJAK, VOJSKA,
Stopnja št.437: DOZA, VODA, VZOR, ZDRAV, ZDRAVO,
Stopnja št.438: DROG, GOZD, ODER, JEDRO, GROZDJE,
Stopnja št.439: SEM, SMO, VSE, MESO, OSEM, OVES, POVSEM,
Stopnja št.440: LOV, NOV, VAL, SNOV, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.441: IME, TAM, META, METLA, LIMETA,
Stopnja št.442: GRB, DRAG, GRAD, BRADA, ZGRADBA,
Stopnja št.443: BEL, LET, TLA, BALET, TABELA,
Stopnja št.444: PAR, PAV, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.445: POR, POT, TOP, PERO, POTEM, PROMET,
Stopnja št.446: ITI, NOR, BITI, BRON, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.447: BOR, KIT, KRT, NOTRI, OBRTNIK,
Stopnja št.448: PET, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.449: JAK, KAJ, KER, KJE, REKA, JAREK, ŠKARJE,
Stopnja št.450: KIS, LAS, LOS, SOL, STOL, STIKALO,
Stopnja št.451: GEL, POD, DELO, DOLG, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.452: LOK, PEK, OLJE, OKLEP, OPEKA, OKLEPAJ,
Stopnja št.453: ROG, GRLO, IGLA, IGRA, GORILA,
Stopnja št.454: BIK, BIČ, BOK, KDO, OČE, DOBIČEK,
Stopnja št.455: NOS, SIN, SOD, DISK, KINO, SODNIK,
Stopnja št.456: KUP, PAS, KANU, KUNA, NAKUP, SKUPINA,
Stopnja št.457: DOM, DOMA, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.458: KRAJ, ROKA, SOJA, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.459: BOG, TOG, GOBA, OBOA, TOBOGAN,
Stopnja št.460: MED, DAMA, LAMA, MEJA, MEDALJA,
Stopnja št.461: GOS, OSA, GLAD, GLAS, OGLAS, DOLGČAS,
Stopnja št.462: NOJ, NOV, NOŽ, VONJ, VOJNA, VOŽNJA,
Stopnja št.463: IME, MIR, MENI, MLIN, MIREN, MINERAL,
Stopnja št.464: KAM, SMO, SOK, KOSA, MOKA, SAMO, KOMPAS,
Stopnja št.465: LES, LET, SVET, TELE, VESEL, SVETEL,
Stopnja št.466: CEL, CEV, LEV, LICE, VENEC, LENIVEC,
Stopnja št.467: ALI, VAL, LEVI, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.468: PES, PEČ, PETI, PEČI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.469: ITI, KRI, ISTI, PRSI, PRITI, PRITISK,
Stopnja št.470: KOST, NOTA, SENO, ENOTA, STENA, OSTANEK,
Stopnja št.471: KAJ, KJE, ŠAL, JELKA, KAŠELJ,
Stopnja št.472: STIK, STOL, TISK, TAKSI, STIKALO,
Stopnja št.473: PES, PENA, PESA, PIJAN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.474: DAN, NAD, POD, PLOD, POLN, POLDAN,
Stopnja št.475: DROG, GOZD, ODER, JEDRO, GROZDJE,
Stopnja št.476: ENA, TEK, TANK, TANEK, ANKETA,
Stopnja št.477: PET, POT, TOP, OSEL, TELO, TOPEL, STOLPEC,
Stopnja št.478: MED, JAMA, LAMA, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.479: JAZ, JEZ, JEZA, ZAJEC, JAZBEC,
Stopnja št.480: VEČ, ČAJ, ČRV, VEJA, VERA, VČERAJ,
Stopnja št.481: KIS, KIT, KOT, KRT, RIS, SIR, KORIST,
Stopnja št.482: KAVA, VRAT, KRAVA, TRAVA, VRATA, KVADRAT,
Stopnja št.483: CENA, SRNA, SENCA, SICER, SIRENA, RESNICA,
Stopnja št.484: LAS, LOS, SOL, VOL, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.485: KIP, LOK, POL, KLIC, POKLIC,
Stopnja št.486: JAK, KDO, KDAJ, VODA, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.487: NOS, SIN, SOD, SOK, DISK, KINO, SODNIK,
Stopnja št.488: BOR, OKO, KLOR, KOLO, BROKOLI,
Stopnja št.489: PICA, PITA, OPICA, PTICA, POTNICA,
Stopnja št.490: KOR, KRAJ, OKRAJ, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.491: SOBA, BOKAL, OBALA, SKALA, KLOBASA,
Stopnja št.492: LES, LET, LIST, PEST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.493: CEV, ROG, TOG, TRG, CVET, TRGOVEC,
Stopnja št.494: PAS, PES, PENA, PESA, SPANEC,
Stopnja št.495: DEL, LED, LEP, POD, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.496: JOK, OSA, KOSA, ROKA, SOJA, OKRAS, SKORAJ,
Stopnja št.497: ODER, OREH, PERO, PRED, PREHOD,
Stopnja št.498: TEK, VAS, VSE, SVET, VSAK, STAVEK,
Stopnja št.499: PEK, PARK, PREK, REKA, TRAK, PARKET,
Stopnja št.500: BOG, TOG, GOBA, NOGA, OBOA, TOBOGAN,
Stopnja št.501: TANK, VENA, NAKIT, TANEK, VITEK, AKTIVEN,
Stopnja št.502: ATOM, MAST, SAMO, MASLO, MLADOST,
Stopnja št.503: ENA, SEM, TAM, MASA, STENA, SMETANA,
Stopnja št.504: CEL, IME, LICE, MEGLA, MEGLICA,
Stopnja št.505: LETO, OLJE, TELE, TELO, POLJE, POLETJE,
Stopnja št.506: DEL, LED, LEP, RED, PREDAL,
Stopnja št.507: TRG, IGRA, STAR, RASTI, STATI, STRGATI,
Stopnja št.508: VODA, VONJ, VOJAK, VOJNA, VODNJAK,
Stopnja št.509: PET, POT, TOP, PETI, ODPETI,
Stopnja št.510: PEK, KOPJE, LEPAK, OPEKA, PAJEK, OKLEPAJ,
Stopnja št.511: GRB, BREG, BAGER, GALEB, GRABLJE,
Stopnja št.512: META, PENA, PETA, TEMA, TEMEN, PAMETEN,
Stopnja št.513: BOK, LOK, BOKAL, SKALA, KLOBASA,
Stopnja št.514: KDO, VID, VOLK, OLIVA, KLADIVO,
Stopnja št.515: MATI, META, TEMA, TRAM, DREMATI,
Stopnja št.516: POR, RED, ODER, PERO, PRED, PREDOR,
Stopnja št.517: JEŽ, VEJA, VERA, ŽEJA, ŽERJAV,
Stopnja št.518: VRT, SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.519: JAMA, LAMA, RAMA, VALJ, RJAVA, MRAVLJA,
Stopnja št.520: DEL, LED, LEČA, DALEČ, ČELADA,
Stopnja št.521: DOZA, VZOR, PRAVO, ZDRAV, POZDRAV,
Stopnja št.522: LOV, OLJE, VESEL, VESLO, VESOLJE,
Stopnja št.523: KAKO, KRIK, ROKA, KORAK, KRILO, KARKOLI,
Stopnja št.524: NOTA, AVTOR, TRAVA, VRANA, VRATA, TOVARNA,
Stopnja št.525: BEŽ, JEŽ, ŽEJA, ŽELJA, ŽAJBELJ,
Stopnja št.526: ALI, LET, TAM, METLA, LIMETA,
Stopnja št.527: KOR, URA, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.528: BREZ, BRON, NEBO, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.529: BOJA, BALON, BOLAN, NABOJ, LOBANJA,
Stopnja št.530: DATI, GLAD, IGLA, DIETA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.531: PIVO, VILA, OLIVA, PRAVI, PRAVO, PRAVILO,
Stopnja št.532: KUP, LUKA, LUPA, POUK, KUPOLA,
Stopnja št.533: BAS, BOS, SOBA, SOJA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.534: KAČA, PARA, PARK, ČRKA, ČRPALKA,
Stopnja št.535: LAS, GLAS, IGLA, LISICA, GASILCI,
Stopnja št.536: KRI, KRT, RIS, SIR, KORIST,
Stopnja št.537: PAV, POR, PERO, VERA, EVROPA,
Stopnja št.538: DEL, OREL, PLOD, PELOD, LEOPARD,
Stopnja št.539: DAN, DRAG, GRAD, RANA, DAGNJA, GRADNJA,
Stopnja št.540: KER, KIT, KRI, KRT, KRITJE,
Stopnja št.541: NOS, SOK, TEK, KOST, OKUS, OSNUTEK,
Stopnja št.542: POL, POR, OREL, PERO, PRELOM,
Stopnja št.543: BOR, OTOK, OTROK, ROBOT, OKTOBER,
Stopnja št.544: TAT, TRAK, TROT, TORTA, TRAKTOR,
Stopnja št.545: KOZA, OAZA, ZNAK, ZAKON, OZNAKA,
Stopnja št.546: OVCA, VENA, KONEC, OCENA, KOVANEC,
Stopnja št.547: PAS, CENA, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.548: OSA, PAS, SMO, KOSA, MOKA, KOMPAS,
Stopnja št.549: GLAD, VILA, VOGAL, DIALOG, DVIGALO,
Stopnja št.550: POT, SOD, TOP, SODO, DOSTOP,
Stopnja št.551: LEV, LOV, OČE, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.552: BAR, BIČ, RIBA, RISBA, BRISAČA,
Stopnja št.553: VEJA, VERA, ZDAJ, ZVER, ZDRAVJE,
Stopnja št.554: ITI, ISTI, PRST, STROP, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.555: JUG, ROG, TOG, TRG, JUTRO, JOGURT,
Stopnja št.556: BOJ, MEČ, MOJ, MOČ, OBJEM, OBMOČJE,
Stopnja št.557: PAV, PEČ, VEČ, ČRV, VERA, ČEPRAV,
Stopnja št.558: LEPAK, OKLEP, OPEKA, PAJEK, POLJE, OKLEPAJ,
Stopnja št.559: KIP, PITI, STIK, PRITI, PRITISK,
Stopnja št.560: URA, ŠAH, KRUH, KUHAR, HRUŠKA,
Stopnja št.561: JAK, JOK, KOT, TAKOJ, JOKATI,
Stopnja št.562: GRLO, IGLA, IGRA, APRIL, GORILA, PRILOGA,
Stopnja št.563: KRAJ, REKA, TETA, JAREK, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.564: VAL, GNIL, VLAK, GLINA, GLAVNIK,
Stopnja št.565: VSE, OVES, SVET, TVOJ, DEJSTVO,
Stopnja št.566: NAD, NAPAD, PANDA, POGAN, PODGANA,
Stopnja št.567: LIST, PETA, PETI, PLES, PLESTI, PLESATI,
Stopnja št.568: KDO, LAS, LOS, ROKA, DOLAR, SLADKOR,
Stopnja št.569: PAS, VAS, VSI, SIVA, PISAVA,
Stopnja št.570: VSE, SVET, VENA, STENA, NASVET,
Stopnja št.571: VRV, TRAK, TRAVA, VRATA, VRTAVKA,
Stopnja št.572: CEV, CENA, VENA, KONEC, OCEAN, KOVANEC,
Stopnja št.573: POL, ŠAL, ŠOP, ŠOLA, PLAŠČ, PLOŠČA,
Stopnja št.574: JAK, NIT, NAJTI, NAKIT, TAJNIK,
Stopnja št.575: KRT, TEK, REKA, KARATE, RAKETA,
Stopnja št.576: SLAB, SOBA, BOKAL, OBALA, OBLAK, KLOBASA,
Stopnja št.577: BIK, BON, ZOB, KINO, ZOBNIK,
Stopnja št.578: IME, KAJ, KAM, MAJ, MEJA, KEMIJA,
Stopnja št.579: ENA, PAR, PARA, RANA, PEKARNA,
Stopnja št.580: ALI, LEV, VAL, LEVI, VELIKA,
Stopnja št.581: ČRN, ČRV, VINO, VROČ, VROČINA,
Stopnja št.582: ODER, PERO, PETI, PRED, ODPRETI,
Stopnja št.583: JOK, NOJ, NOS, KONJ, TANK, KOSTANJ,
Stopnja št.584: SMO, SOK, KOSA, MOKA, SAMO, KOMPAS,
Stopnja št.585: BIK, KLOR, KOLO, KRILO, BROKOLI,
Stopnja št.586: ITI, SIN, TON, ISTI, NOSITI,
Stopnja št.587: BEŽ, DEŽ, NOŽ, NEBO, BENDŽO,
Stopnja št.588: KJE, OKO, KOLO, JEKLO, OKOLJE,
Stopnja št.589: OKO, GRLO, KROG, ORGLE, OKROGEL,
Stopnja št.590: LAS, LOK, LOS, OSA, KAKO, SKLOPKA,
Stopnja št.591: BITI, RIBA, STAR, RISBA, RISATI, BRISATI,
Stopnja št.592: GOS, GORA, GRAM, GROM, MARS, SAMOROG,
Stopnja št.593: NAD, KANU, KUNA, DANES, SEKUNDA,
Stopnja št.594: NOČ, NEBO, ČOLN, BOLAN, OBLAČEN,
Stopnja št.595: DAN, NOŽ, ŽOLNA, DOLINA, DOLŽINA,
Stopnja št.596: TAT, LIST, TETA, STATI, SATELIT,
Stopnja št.597: ODER, PERO, PRED, ODPRT, POROD, TORPEDO,
Stopnja št.598: LES, TLA, LASER, STREL, STRELA,
Stopnja št.599: KMET, MATI, MEJA, META, TEMA, KMETIJA,
Stopnja št.600: BOJ, BOR, MAJ, MOJ, BOJA, JAMBOR,
Stopnja št.601: KRAJ, SOJA, OKRAJ, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.602: SOL, SLON, SNOV, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.603: BAR, NIT, URA, RUBIN, TURBINA,
Stopnja št.604: NOJ, NOV, NOŽ, VONJ, VOJNA, VOŽNJA,
Stopnja št.605: JUHA, KANU, KUNA, UHAN, UNIJA, KUHINJA,
Stopnja št.606: KIS, SIR, REKA, ISKRA, SEKIRA,
Stopnja št.607: KIP, KIT, KUP, PITI, KUPITI,
Stopnja št.608: BOK, BON, BALON, OBLAK, BALKON,
Stopnja št.609: ISTI, PITI, PRSI, STIK, TISK, PRITISK,
Stopnja št.610: DAMA, JAMA, LAMA, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.611: ENA, PAR, PET, PETA, PANTER,
Stopnja št.612: KIT, KRI, KOST, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.613: LEV, LOV, VOL, TELO, ŠTEVILO,
Stopnja št.614: DEL, LED, NAD, JELEN, NEDELJA,
Stopnja št.615: LES, LET, LIST, JESTI, LISTJE,
Stopnja št.616: VILA, VINO, AVION, OLIVA, VOLNA, VIOLINA,
Stopnja št.617: LEČA, ČELO, ČLAN, BALON, BOLAN, OBLAČEN,
Stopnja št.618: JAZ, JEZ, JEZA, ZAJEC, JAZBEC,
Stopnja št.619: GRM, GORA, GRAM, GROM, PROGRAM,
Stopnja št.620: NOS, NOČ, OČE, SENO, SONČEN,
Stopnja št.621: PESA, SAJE, JASEN, PIJAN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.622: KOST, ŠEST, OSTER, TOREK, STROŠEK,
Stopnja št.623: PREK, POKER, POTEK, TOREK, PROJEKT,
Stopnja št.624: ALI, POL, LIPA, PICA, OPICA, POLICA,
Stopnja št.625: SEM, NOTA, MESTO, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.626: LES, LET, LIST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.627: MAST, ENOTA, MESTO, STENA, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.628: NOR, ZOB, BREZ, BRON, BREZNO,
Stopnja št.629: LIPA, PITA, PITI, PLAZ, ZALITI, PLAZITI,
Stopnja št.630: ČAS, ČRN, SRNA, ČRKA, SRČKAN,
Stopnja št.631: KOT, KRAJ, OKRAJ, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.632: ATOM, DOMA, MLAD, MOST, SAMO, MLADOST,
Stopnja št.633: STAR, VRAT, STRIC, STVAR, VRSTICA,
Stopnja št.634: SMO, MESO, OSEM, OVES, POVSEM,
Stopnja št.635: MARS, MESO, SMER, SFERA, SEMAFOR,
Stopnja št.636: LAS, LAŽ, LOS, SOL, STOL, ŽALOST,
Stopnja št.637: TANK, NAKIT, TANEK, VITEK, AKTIVEN,
Stopnja št.638: KAVA, KRAVA, RJAVA, VIJAK, AKVARIJ,
Stopnja št.639: NIČ, DELO, ČELO, ČOLN, ODLIČEN,
Stopnja št.640: BEL, BOKAL, KABEL, OBLAK, OBLEKA,
Stopnja št.641: KER, PET, PREK, TRAK, PARKET,
Stopnja št.642: BAS, BOS, NOJ, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.643: ENA, META, PENA, TEMA, TEMEN, PAMETEN,
Stopnja št.644: KIP, KRI, MIR, POR, KROMPIR,
Stopnja št.645: PAR, PRST, STAR, STRAN, PRSTAN,
Stopnja št.646: ALI, CEL, CILJ, LICE, SAJE, JASLICE,
Stopnja št.647: DOM, MED, ATOM, DOMA, MODA, METODA,
Stopnja št.648: MED, MOJ, MESO, OSEM, SEME, MESOJED,
Stopnja št.649: NOR, ROG, DROG, DRUGO, GUDRON,
Stopnja št.650: VAS, VSE, SVET, VSAK, STAVEK,
Stopnja št.651: VAL, LEVI, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.652: JAK, JOK, SOJA, SOVA, VOJAK, VOJSKA,
Stopnja št.653: BITI, BRAT, ISTI, RISATI, BRISATI,
Stopnja št.654: KER, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.655: KUP, LOK, POL, POUK, KUPOLA,
Stopnja št.656: BAS, OSA, OBOA, SOBA, SOBOTA,
Stopnja št.657: KAVA, REKA, VERA, VLAK, KRAVA, AKVAREL,
Stopnja št.658: KLOR, KOSA, AKORD, DOLAR, OKRAS, SLADKOR,
Stopnja št.659: JAZ, JEZ, JEZA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.660: ITI, TON, NOTRI, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.661: ROG, GORA, GRAM, GROM, MRAZ, GRAMOZ,
Stopnja št.662: KOST, LIST, STOL, SLIKA, TAKSI, STIKALO,
Stopnja št.663: BOK, KOR, ROKA, ŠOBA, BROŠKA,
Stopnja št.664: RIS, PRSI, PRST, STAR, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.665: DIM, IME, MIR, RED, TAM, DREMATI,
Stopnja št.666: KIS, PEK, PES, SIN, PESNIK,
Stopnja št.667: PAS, PESA, SAJE, JASEN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.668: PAV, PEČ, VEČ, ČRV, ČEPRAV,
Stopnja št.669: JAMA, LAMA, VALJ, RJAVA, MRAVLJA,
Stopnja št.670: VID, GLAD, VODA, VOGAL, DIALOG, DVIGALO,
Stopnja št.671: BAR, BEL, GRB, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.672: SIR, PRSI, PRATI, RASTI, PASTIR,
Stopnja št.673: PARA, PENA, RANA, REKA, PEKARNA,
Stopnja št.674: SOK, KOSA, OKRAJ, OKRAS, SKORAJ,
Stopnja št.675: BIČ, BAZA, MIZA, ZIMA, ZAČIMBA,
Stopnja št.676: PAR, KAČA, PARK, ČRKA, PLAČA, ČRPALKA,
Stopnja št.677: SRCE, SRNA, CESAR, SENCA, SIRENA, RESNICA,
Stopnja št.678: POL, GRLO, IGLA, IGRA, GORILA, PRILOGA,
Stopnja št.679: POD, DOZA, VZOR, PRAVO, ZDRAVO, POZDRAV,
Stopnja št.680: JUG, TOG, TRG, JUTRO, JOGURT,
Stopnja št.681: KLOR, OREL, AKORD, DOLAR, KREDA, KOLEDAR,
Stopnja št.682: NOV, NOTA, TRAVA, VRATA, TOVARNA,
Stopnja št.683: DAN, NAD, VERA, DENAR, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.684: ŠAL, PEST, PETA, SPET, PLEŠAST,
Stopnja št.685: BEŽ, JEŽ, ŽEJA, ŽELJA, ŽAJBELJ,
Stopnja št.686: GEL, DELO, DOLG, PELOD, POGLED,
Stopnja št.687: VEZ, JEZA, ZDAJ, ZVER, ZDRAV, ZDRAVJE,
Stopnja št.688: JAK, JOK, NOJ, KONJ, KANJON,
Stopnja št.689: MIR, TAM, ATOM, TRAM, MORATI,
Stopnja št.690: LAŽ, LOS, OSA, SOL, LIST, ŽALOSTI,
Stopnja št.691: BIK, BOK, BON, ZOB, KINO, ZOBNIK,
Stopnja št.692: DED, KDO, PEK, OPEKA, ODPADEK,
Stopnja št.693: KOSA, KOST, STIK, TISK, STIKALO,
Stopnja št.694: LOK, VEČ, VOL, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.695: PES, PEST, PETI, PEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.696: ENA, VAS, SVET, VENA, STENA, NASVET,
Stopnja št.697: DIM, IME, MED, MATI, META, DREMATI,
Stopnja št.698: CEL, OSEL, SPET, TOPEL, STOLPEC,
Stopnja št.699: LUNA, LUPA, PLIN, UPATI, TULIPAN,
Stopnja št.700: LOK, OKO, KOLO, OKNO, KOLONA,
Stopnja št.701: MAJ, JAMA, LAMA, RAMA, MRAVLJA,
Stopnja št.702: ALI, PAS, POT, TLA, STOL, POSLATI,
Stopnja št.703: PAR, RED, DRAG, PRED, GEPARD,
Stopnja št.704: BEL, OREL, PERO, PRELOM, PROBLEM,
Stopnja št.705: DELO, DROG, PLOD, ORGLE, PELOD, PREDLOG,
Stopnja št.706: DATI, GLAD, IGLA, DIETA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.707: KIT, TEK, TIH, TANK, NAKIT, TEHNIKA,
Stopnja št.708: SPOR, PROST, PROTI, STROP, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.709: LOV, PAV, POL, VAL, POPLAVA,
Stopnja št.710: KAKO, KLOR, KRIK, KORAK, KRILO, KARKOLI,
Stopnja št.711: SOK, KOSA, MOKA, SAMO, KOMPAS,
Stopnja št.712: BOG, BOS, GOS, LOS, GLOBUS,
Stopnja št.713: SOBA, SOVA, USTA, VSOTA, AVTOBUS,
Stopnja št.714: LAS, STAR, LASER, STREL, STRELA,
Stopnja št.715: JAK, KJE, ŠAL, JELKA, KAŠELJ,
Stopnja št.716: REKA, TETA, TRAK, JAREK, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.717: BAKLA, BOKAL, OBALA, OBLAK, SKALA, KLOBASA,
Stopnja št.718: ENA, LEP, LET, PENA, PLANET,
Stopnja št.719: PITA, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.720: KOR, ROG, GORA, GRLO, KROG, KROGLA,
Stopnja št.721: KOZA, UKAZ, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.722: NOV, KINO, VINO, AVION, KOVINA,
Stopnja št.723: PET, POR, POT, TOP, POTEM, PROMET,
Stopnja št.724: TAT, ROKA, TRAK, TROT, TORTA, TRAKTOR,
Stopnja št.725: DIM, DOM, DISK, KINO, SODNIK, SMODNIK,
Stopnja št.726: JOK, KDO, KDAJ, VODA, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.727: ENA, TAM, TEMA, AGENT, MAGNET,
Stopnja št.728: MED, LAMA, MLAD, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.729: CEL, LEV, LEVI, LICE, VILICE,
Stopnja št.730: BAR, BEL, GEL, BREG, BERGLA,
Stopnja št.731: DAN, DEL, LED, NAD, ANGEL, LEGENDA,
Stopnja št.732: ČAJ, VEJA, VERA, VEČER, VČERAJ, VEČERJA,
Stopnja št.733: KAJ, KANU, KUNA, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.734: LOV, VAL, VOL, OLIVA, VIOLINA,
Stopnja št.735: CEV, CENA, OVCA, VENA, KOVANEC,
Stopnja št.736: ALI, KRI, LOK, KLOR, KRIK, KARKOLI,
Stopnja št.737: DOBA, OBOA, SODO, SOVA, VODA, SVOBODA,
Stopnja št.738: OSA, POD, SOD, SODO, POSODA,
Stopnja št.739: LEP, LET, PETI, PLIN, TELE, PETELIN,
Stopnja št.740: GRM, NOR, GROM, MNOGO, OGROMEN,
Stopnja št.741: LETO, PEST, SPET, TELO, TOPEL, STOLPEC,
Stopnja št.742: ITI, NIT, NOS, TON, ISTI, NOSITI,
Stopnja št.743: SMO, TLA, ATOM, MASLO, MLADOST,
Stopnja št.744: KOR, KAKO, ROKA, KORAK, KROKAR,
Stopnja št.745: NOJ, NOV, VONJ, VOJNA, VOŽNJA,
Stopnja št.746: TANK, NAKIT, TANEK, VITEK, AKTIVEN,
Stopnja št.747: DRAG, GLAD, GRAD, URAD, DRAGULJ,
Stopnja št.748: BIK, BIČ, KDO, OČE, DOBIČEK,
Stopnja št.749: PET, TEK, PETA, TRAK, PARKET,
Stopnja št.750: PREK, KOPJE, POKER, POTEK, TOREK, PROJEKT,
Stopnja št.751: BALON, BOKAL, BOLAN, OBLAK, BALKON,
Stopnja št.752: ENA, SIR, SRCE, CESAR, RESNICA,
Stopnja št.753: IME, TAM, META, TEMA, METLA, LIMETA,
Stopnja št.754: BEŽ, BON, DEŽ, NOŽ, NEBO, BENDŽO,
Stopnja št.755: BAR, BOJ, BOR, MAJ, MOJ, JAMBOR,
Stopnja št.756: PAR, PAS, SRNA, STAR, STRAN, PRSTAN,
Stopnja št.757: BOJA, BALON, BANJA, NABOJ, OBALA, LOBANJA,
Stopnja št.758: ŠAL, ŠOP, ŠOLA, PILOT, POŠTA, PIŠTOLA,
Stopnja št.759: SEM, VAS, VSI, MENI, MASIVEN,
Stopnja št.760: LED, DOLG, DROG, POGLED, PREDLOG,
Stopnja št.761: JEŽ, VEJA, VERA, ŽEJA, ŽERJAV,
Stopnja št.762: BOG, BOK, LOK, KOLO, GLOBOK,
Stopnja št.763: MAST, NOTA, OSEM, SAMO, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.764: ALI, TLA, META, METLA, LIMETA,
Stopnja št.765: PES, SMO, VSE, OVES, POVSEM,
Stopnja št.766: VOL, SLON, SNOV, SOVA, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.767: DEL, LAS, LES, SKLEDA, SLADEK,
Stopnja št.768: VILA, VINO, AVION, OLIVA, VOLNA, VIOLINA,
Stopnja št.769: KIS, SIN, SOD, DISK, KINO, SODNIK,
Stopnja št.770: CEL, CEV, LICE, VENEC, LENIVEC,
Stopnja št.771: NOS, NOČ, OČE, SENO, SONČEN,
Stopnja št.772: POL, DOMA, MODA, PLOD, POMLAD,
Stopnja št.773: ENA, TEK, TANK, TANEK, ANKETA,
Stopnja št.774: PENA, SAJE, PIJAN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.775: KOR, URA, ROKA, UKAZ, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.776: PESA, PLES, SPATI, PLESTI, PLESATI,
Stopnja št.777: CEL, LETO, PLES, TOPEL, STOLPEC,
Stopnja št.778: MIR, META, TEMA, TRAM, DREMATI,
Stopnja št.779: KAČA, PARA, PARK, ČRKA, PLAČA, ČRPALKA,
Stopnja št.780: PET, POR, RED, PRED, POROD, TORPEDO,
Stopnja št.781: KIP, POT, TOP, PITA, TIPKA, OPTIKA,
Stopnja št.782: DELO, REKA, DOLAR, KREDA, KOLEDAR,
Stopnja št.783: GOS, ČAS, DOLG, GLAS, OGLAS, DOLGČAS,
Stopnja št.784: BITI, BRAT, RIBA, RISBA, RISATI, BRISATI,
Stopnja št.785: PAV, PARA, RANA, VRANA, NAPRAVA,
Stopnja št.786: KOSA, KOST, SENO, ENOTA, STENA, OSTANEK,
Stopnja št.787: BAR, GRB, BREG, BAGER, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.788: ALI, ITI, TLA, ZALITI, PLAZITI,
Stopnja št.789: LAS, LES, LET, TETA, SATELIT,
Stopnja št.790: KIT, KRI, KRT, TRAK, KRIČATI,
Stopnja št.791: DOZA, VODA, VZOR, ZDRAV, ZDRAVO,
Stopnja št.792: KOST, TISK, OSTER, TOREK, KORIST, KOSITER,
Stopnja št.793: NIT, NOR, TON, NOTRI, INTERNO,
Stopnja št.794: JAMA, LAMA, MEJA, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.795: LETO, OLJE, TELE, TELO, TOPEL, POLETJE,
Stopnja št.796: RIS, TAT, RASTI, STATI, STRGATI,
Stopnja št.797: LIST, PEST, PETI, PLES, PLESTI,
Stopnja št.798: KOR, LOK, KOLO, KROG, OKROGEL,
Stopnja št.799: IME, MIR, MILO, OREL, MERILO,
Stopnja št.800: DOLG, GLAD, OLIVA, VOGAL, DIALOG, DVIGALO,
Stopnja št.801: NAŠ, CENA, PENA, PICA, PŠENICA,
Stopnja št.802: ATOM, MAST, MOST, SAMO, STOL, MLADOST,
Stopnja št.803: KDAJ, KONJ, VOJNA, DVOJKA, VODNJAK,
Stopnja št.804: KOT, KRAJ, OKRAJ, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.805: LEVI, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.806: PES, SIR, IGRA, PESA, PRSI, PRISEGA,
Stopnja št.807: SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.808: GNIL, KLIN, VILA, VLAK, GLAVNIK,
Stopnja št.809: NOGA, NAPAD, PANDA, POGAN, PODGANA,
Stopnja št.810: KUP, SOK, OKUS, POUK, POSKUS,
Stopnja št.811: CEL, LES, LET, SOL, CELO, STOLPEC,
Stopnja št.812: JAK, KAJ, JUHA, UHAN, UNIJA, KUHINJA,
Stopnja št.813: SVET, VENA, STENA, NASVET, NEVESTA,
Stopnja št.814: ROKA, AKORD, DOLAR, OKRAS, SLADKOR,
Stopnja št.815: ODER, OREH, PERO, PRED, PREHOD,
Stopnja št.816: LED, POR, RED, PREDAL, LEOPARD,
Stopnja št.817: SAJE, JASEN, SANJE, STENA, STANJE,
Stopnja št.818: JOK, KJE, NOJ, NOR, ROJEN, KORENJE,
Stopnja št.819: SRCE, CESAR, SENCA, SICER, RESNICA,
Stopnja št.820: KAKO, KLOR, KRIK, KRILO, KARKOLI,
Stopnja št.821: SIVA, VRAT, STRIC, STVAR, VRSTA, VRSTICA,
Stopnja št.822: ALI, LAS, LAŽ, LOS, ŽALOST, ŽALOSTI,
Stopnja št.823: POL, POT, TAT, TLA, TOPLOTA,
Stopnja št.824: KAM, KIT, TAM, MOKA, MOTIKA,
Stopnja št.825: ATOM, MOST, MESTO, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.826: GOS, OSA, PAR, PAS, ROG, SOPROGA,
Stopnja št.827: GRLO, ORGLE, PELOD, POGLED, PREDLOG,
Stopnja št.828: DELO, DOLG, DROG, ORGLE, PREDLOG,
Stopnja št.829: NEBO, ČELO, ČLAN, BALON, OBLAČEN,
Stopnja št.830: KOST, STIK, TISK, ČIST, TISOČ, SKOČITI,
Stopnja št.831: NIT, NOS, SIN, SOK, STOTNIK,
Stopnja št.832: BOS, SMO, SOL, MILO, SIMBOL,
Stopnja št.833: META, SENO, TEMA, ENOTA, STENA, NAMESTO,
Stopnja št.834: RANA, VRAT, TRAVA, VRANA, TOVARNA,
Stopnja št.835: GRLO, KOLO, KROG, OREL, ORGLE, OKROGEL,
Stopnja št.836: KER, TEK, REKA, TRAK, RAKETA,
Stopnja št.837: VEZ, JEZA, ZDAJ, ZVER, ZDRAVJE,
Stopnja št.838: LEV, OLJE, OSEL, OVES, VESEL, VESOLJE,
Stopnja št.839: KRAJ, OKRAJ, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.840: PIVO, APRIL, PRAVI, PRAVO, PRAVILO,
Stopnja št.841: KOSA, SOJA, VSAK, VOJAK, VOJSKA,
Stopnja št.842: PET, PEST, SPET, TEČI, PESTIČ,
Stopnja št.843: DATI, IGLA, DIETA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.844: BOKS, BOKAL, KOALA, OBALA, OBLAK, KLOBASA,
Stopnja št.845: NAD, RIŽ, URA, URAD, DRUŽINA,
Stopnja št.846: NOTA, SOJA, ZATO, ZNOJ, ZASTONJ,
Stopnja št.847: SPOR, PROST, PROTI, STROP, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.848: BOJ, BOJA, SOBA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.849: ENA, MAH, SEM, SMEH, NASMEH,
Stopnja št.850: ATOM, MAST, MESO, SAMO, MESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.851: CENA, PENA, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.852: BAS, OSA, SOVA, USTA, VSOTA, AVTOBUS,
Stopnja št.853: KAJ, TANK, NAJTI, NAKIT, TAJNIK,
Stopnja št.854: CENA, OVCA, VENA, KONEC, OCEAN, KOVANEC,
Stopnja št.855: DEL, DEŽ, LED, CELO, DELO, ŽELODEC,
Stopnja št.856: GORA, GRLO, KLOR, KROG, KROGLA,
Stopnja št.857: KOSA, LIST, STOL, SLIKA, STIKALO,
Stopnja št.858: BALON, BOKAL, BOLAN, OBLAK, BALKON,
Stopnja št.859: LIST, STAR, STIK, TRAK, SLIKAR, KRISTAL,
Stopnja št.860: ČAJ, VEJA, VERA, VEČER, VČERAJ, VEČERJA,
Stopnja št.861: PRSI, PRST, PRATI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.862: ITI, VSI, ISTI, SVET, VISETI,
Stopnja št.863: LEP, LET, PET, TELE, TEMELJ, TEMPELJ,
Stopnja št.864: KER, KRT, TEK, KARATE, RAKETA,
Stopnja št.865: KIP, KIT, KUP, PITI, KUPITI,
Stopnja št.866: IGRA, STAR, RASTI, STATI, STRGATI,
Stopnja št.867: PEČ, PEČI, SPET, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.868: NIT, PETA, PETI, PICA, PACIENT,
Stopnja št.869: LES, PAS, PES, TLA, ŠEST, PLEŠAST,
Stopnja št.870: ENA, ČAS, ČRN, SREČA, NESREČA,
Stopnja št.871: JAZ, DOZA, GOZD, ZDAJ, ZGODAJ,
Stopnja št.872: DRAG, GLAD, GRAD, URAD, DRAGULJ,
Stopnja št.873: SOK, ROKA, OKRAJ, OKRAS, SKORAJ,
Stopnja št.874: VRV, KAVA, TRAK, KRAVA, VRATA, VRTAVKA,
Stopnja št.875: ODER, PERO, PRED, ODPRT, POROD, TORPEDO,
Stopnja št.876: SLON, SNOV, SOVA, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.877: JELKA, KOPJE, LEPAK, OKLEP, PAJEK, OKLEPAJ,
Stopnja št.878: BREZ, BRON, NEBO, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.879: GORA, GRAM, GROM, MARS, SAMOROG,
Stopnja št.880: LOV, NOV, VOL, VILA, VINO, VIOLINA,
Stopnja št.881: KOPJE, POKER, POTEK, TOREK, PROJEKT,
Stopnja št.882: KOZA, OAZA, ZNAK, ZAKON, OZNAKA,
Stopnja št.883: ŠAL, ŠOP, ŠOLA, PLAŠČ, PLOŠČA,
Stopnja št.884: KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.885: DAMA, MEJA, MLAD, ALEJA, MEDALJA,
Stopnja št.886: JELKA, KOPEL, LEPAK, OPEKA, OKLEPAJ,
Stopnja št.887: KUP, LOK, POL, LUPA, KUPOLA,
Stopnja št.888: MATI, META, TEMA, TRAM, DREMATI,
Stopnja št.889: KOSA, NOTA, SOJA, TANK, TAKOJ, KOSTANJ,
Stopnja št.890: PARK, PETA, PREK, TRAK, PARKET,
Stopnja št.891: ITI, PAS, SIN, PITA, PITI, PIANIST,
Stopnja št.892: JEŽ, VEJA, VERA, ŽEJA, ŽERJAV,
Stopnja št.893: ALI, LED, LEV, VID, LICE, LEDVICA,
Stopnja št.894: TAM, OSEM, SAMO, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.895: CELO, LETO, TELO, TOPEL, STOLPEC,
Stopnja št.896: PERO, PREK, POKER, POTEK, PROJEKT,
Stopnja št.897: POT, RED, PROTI, TROPI, ODPETI, ODPRETI,
Stopnja št.898: KOR, KOT, TAT, ROKA, TROT, TRAKTOR,
Stopnja št.899: KINO, KOST, STIK, TISK, STOTNIK,
Stopnja št.900: NIT, RIS, SIR, TENIS, INTERES,
Stopnja št.901: PARA, PARK, PENA, RANA, REKA, PEKARNA,
Stopnja št.902: JAK, KAJ, KDAJ, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.903: TLA, PLAZ, IZPIT, ZALITI, PLAZITI,
Stopnja št.904: KIS, KIT, SOK, ISTI, TISOČ, SKOČITI,
Stopnja št.905: ENA, VAS, SVET, STENA, NASVET,
Stopnja št.906: LIST, PEST, PETI, PLES, PLESTI,
Stopnja št.907: BAS, BOS, OSA, OBOA, SOBOTA,
Stopnja št.908: KRI, NOŽ, RIŽ, KRIK, KRIŽ, KROŽNIK,
Stopnja št.909: BEL, BOK, LOK, KABEL, OBLEKA,
Stopnja št.910: KRAJ, TETA, TRAK, JAREK, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.911: VRT, VSI, SIVA, STVAR, VRSTA, VRSTICA,
Stopnja št.912: DAN, NAD, POD, NAPAD, POGAN, PODGANA,
Stopnja št.913: JUHA, KANU, KUNA, UHAN, UNIJA, KUHINJA,
Stopnja št.914: GRM, POR, ROG, GROM, PREMOG,
Stopnja št.915: DOMA, MODA, MOST, STOL, MLADOST,
Stopnja št.916: GORA, GRLO, IGLA, IGRA, GORILA,
Stopnja št.917: LIPA, PIVO, OLIVA, PRAVI, PRAVILO,
Stopnja št.918: ALI, NOV, AVION, VOLNA, VIOLINA,
Stopnja št.919: KIP, PEK, PES, SIN, PESNIK,
Stopnja št.920: KDO, POT, PETA, OPEKA, POTEK, PODATEK,
Stopnja št.921: STAR, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.922: OTOK, OTROK, ROBOT, TOREK, OKTOBER,
Stopnja št.923: MESO, NOTA, OSEM, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.924: KAM, PAS, SMO, SAMO, KOMPAS,
Stopnja št.925: BITI, BRAT, RIBA, RISATI, BRISATI,
Stopnja št.926: LIST, PITA, STOL, PILOT, SPATI, POSLATI,
Stopnja št.927: MASA, MAST, META, TEMA, SMETANA,
Stopnja št.928: GNIL, IGLA, KLIN, VILA, GLINA, GLAVNIK,
Stopnja št.929: SAJE, JASEN, SANJE, STENA, STANJE,
Stopnja št.930: JAMA, LAMA, RAMA, VALJ, RJAVA, MRAVLJA,
Stopnja št.931: ŠOP, PITA, ŠOLA, PILOT, PIŠTOLA,
Stopnja št.932: ISKRA, SLIKA, TAKSI, SLIKAR, KRISTAL,
Stopnja št.933: DROG, OREL, PRED, PELOD, POGLED, PREDLOG,
Stopnja št.934: NOS, SOK, TEK, TON, SENO, OSNUTEK,
Stopnja št.935: ENA, SEM, ZMES, SEZAM, SEZNAM,
Stopnja št.936: KOT, KOST, OSEKA, TANEK, OSTANEK,
Stopnja št.937: KAVA, VRAT, TRAVA, VRATA, KVADRAT,
Stopnja št.938: DELO, ODER, PLOD, DOLAR, PREDAL, LEOPARD,
Stopnja št.939: JUG, URA, DRAG, GRAD, DRAGULJ,
Stopnja št.940: POD, POL, DOMA, MODA, POMLAD,
Stopnja št.941: BOKS, SLAB, BAKLA, KOALA, SKALA, KLOBASA,
Stopnja št.942: DELO, REKA, ROKA, AKORD, KREDA, KOLEDAR,
Stopnja št.943: JAK, KAJ, OSA, VSAK, VOJSKA,
Stopnja št.944: SIVA, VRAT, RASTI, STRIC, STVAR, VRSTICA,
Stopnja št.945: RANA, AVTOR, TRAVA, VRANA, VRATA, TOVARNA,
Stopnja št.946: LIST, RASTI, SLIKA, SLIKAR, KRISTAL,
Stopnja št.947: KER, KIP, PEK, PREK, ŠKRIPEC,
Stopnja št.948: ALI, BIK, LOK, BOKAL, OBLAK, OBLIKA,
Stopnja št.949: POR, TOP, PERO, ODPRT, TORPEDO,
Stopnja št.950: LIPA, LUNA, LUPA, PLIN, TULIPAN,
Stopnja št.951: PEST, PETI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.952: BEL, LUČ, BUČA, LEČA, ČEBULA,
Stopnja št.953: BOS, LOS, SOL, MILO, SIMBOL,
Stopnja št.954: KDAJ, VOJAK, VOJNA, DVOJKA, VODNJAK,
Stopnja št.955: TLA, VAL, JATA, VALJ, VALUTA, TULJAVA,
Stopnja št.956: BIČ, BAZA, MIZA, ZIMA, ZAČIMBA,
Stopnja št.957: NIT, NOR, MOTO, NOTRI, MONITOR,
Stopnja št.958: BON, BOR, KIT, KOR, TON, OBRTNIK,
Stopnja št.959: KOZA, UKAZ, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.960: DEL, LAS, LES, SKLEDA, SLADEK,
Stopnja št.961: GOS, ČAS, DOLG, GLAD, OGLAS, DOLGČAS,
Stopnja št.962: PARA, PARK, PICA, RACA, KAPRICA,
Stopnja št.963: ROKA, OKRAJ, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.964: KOSA, SENO, OSEKA, STENA, TANEK, OSTANEK,
Stopnja št.965: GRM, ROG, GROM, MNOGO, OGROMEN,
Stopnja št.966: BOG, GOBA, NOGA, NOTA, OBOA, TOBOGAN,
Stopnja št.967: JEZ, JEZA, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.968: PES, PET, POT, CELO, OSEL, STOLPEC,
Stopnja št.969: PAR, PRAH, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.970: RED, PRED, DOLAR, PREDAL, LEOPARD,
Stopnja št.971: BOJA, SOBA, SOJA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.972: OLJE, JEKLO, KOPEL, OPEKA, POLJE, OKLEPAJ,
Stopnja št.973: NIČ, VINO, VROČ, AVION, VROČINA,
Stopnja št.974: KDO, SIN, SOD, KINO, SODNIK,
Stopnja št.975: DAN, NAD, DRAG, GRAD, DAGNJA, GRADNJA,
Stopnja št.976: KONJ, VODA, VONJ, VOJNA, DVOJKA, VODNJAK,
Stopnja št.977: PRSI, PRST, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.978: VEJA, VERA, VEČER, VČERAJ, VEČERJA,
Stopnja št.979: DOBA, SODO, SOVA, VODA, SVOBODA,
Stopnja št.980: BAR, BOJ, BOR, MAJ, MOJ, JAMBOR,
Stopnja št.981: PAS, PAV, VAS, VSI, SIVA, PISAVA,
Stopnja št.982: CENA, PENA, PETI, PTICA, PACIENT,
Stopnja št.983: KOR, KRI, NOR, NOŽ, KROŽNIK,
Stopnja št.984: ITI, KIP, KUP, PITI, KUPITI,
Stopnja št.985: SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.986: OSA, SEM, SMO, MESO, SMER, SEMAFOR,
Stopnja št.987: RIS, SIR, TIH, TROT, HITRO, HITROST,
Stopnja št.988: LIPA, LIST, PESA, PLES, PLESATI,
Stopnja št.989: LEP, POR, OREL, ORGLE, PREDLOG,
Stopnja št.990: GEL, NOČ, OČE, ČELO, ČOLN, LOGIČEN,
Stopnja št.991: KOSA, KRAJ, OKRAJ, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.992: BEŽ, BON, DEŽ, NEBO, BENDŽO,
Stopnja št.993: JAMA, LAMA, MEJA, MLAD, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.994: KAKO, KRIK, KORAK, KRILO, KARKOLI,
Stopnja št.995: DOMA, META, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.996: KOT, TOP, PITA, TIPKA, OPTIKA,
Stopnja št.997: ENA, TEK, TANK, TANEK, ANKETA,
Stopnja št.998: LAS, VOL, SNOV, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.999: BEL, GRB, BREG, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.1000: IME, JAK, KAJ, KAM, KJE, KEMIJA,
Stopnja št.1001: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1002: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1003: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1004: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1005: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1006: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1007: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1008: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1009: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1010: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1011: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1012: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1013: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1014: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1015: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1016: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1017: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1018: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1019: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1020: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1021: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1022: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1023: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1024: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1025: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1026: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1027: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1028: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1029: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1030: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1031: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1032: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1033: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1034: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1035: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1036: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1037: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1038: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1039: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1040: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1041: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1042: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1043: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1044: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1045: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1046: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1047: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1048: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1049: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1050: DEL, LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1051: JA, MAJ,
Stopnja št.1052: ON, NOS,
Stopnja št.1053: JE, ŽE, JEŽ,
Stopnja št.1054: DO, GOZD,
Stopnja št.1055: KI, TI, STIK, TISK,
Stopnja št.1056: ZA, JAZ, ZMAJ,
Stopnja št.1057: PET, SPET,
Stopnja št.1058: NA, DAN, NAD,
Stopnja št.1059: DA, DRAG, GRAD,
Stopnja št.1060: POD, POL, PLOD,
Stopnja št.1061: OB, BAS, OSA, SOBA,
Stopnja št.1062: KRT, OKO, OTOK, OTROK,
Stopnja št.1063: KOT, SOK, KOST,
Stopnja št.1064: ČE, RED, RDEČA, ČREDA,
Stopnja št.1065: SMO, MESO, MOST, OSEM, MESTO,
Stopnja št.1066: NE, ENA, CENA, SENCA,
Stopnja št.1067: JOK, KJE, OLJE, JEKLO,
Stopnja št.1068: TA, POT, ŠOP, POŠTA,
Stopnja št.1069: MI, ZA, MIZA, ZIMA,
Stopnja št.1070: TAM, META, TEMA, TEŽA, ŽAMET,
Stopnja št.1071: LEP, LOK, PEK, OKLEP,
Stopnja št.1072: IN, NI, NIT, SIN, TENIS,
Stopnja št.1073: ROG, GORA, NOGA, ORGAN,
Stopnja št.1074: KO, OS, OKUS, FOKUS,
Stopnja št.1075: UŠ, NAŠ, KANU, KUNA, ŠUNKA,
Stopnja št.1076: GEL, GRLO, OREL, ORGLE,
Stopnja št.1077: PES, SEM, SEME, PESEM,
Stopnja št.1078: IZ, ALI, VAL, VILA, ZALIV,
Stopnja št.1079: NA, PAR, URA, PURAN,
Stopnja št.1080: KI, KIP, KIT, PITA, TIPKA,
Stopnja št.1081: LOV, NOV, VAL, VOLNA,
Stopnja št.1082: VOL, VALJ, JALOV, VOLJA,
Stopnja št.1083: BIK, BOK, KIS, OBISK,
Stopnja št.1084: IN, NI, GNIL, IGLA, GLINA,
Stopnja št.1085: JE, ŽE, JEŽ, LAŽ, ŽEJA, ŽELJA,
Stopnja št.1086: ČE, OČE, VEČ, ČRV, VROČ, ČREVO,
Stopnja št.1087: KOR, MOKA, ROKA, KOMAR,
Stopnja št.1088: NE, OB, BON, NEBO, BETON,
Stopnja št.1089: OSA, SOK, KOSA, OSEKA,
Stopnja št.1090: NA, BAS, ENA, BASEN,
Stopnja št.1091: LET, TEK, KLET, TELO, KOTEL,
Stopnja št.1092: LEP, LOK, PEK, POL, KOPEL, OKLEP,
Stopnja št.1093: DEL, LED, SOD, SOL, DELO, SEDLO,
Stopnja št.1094: TA, TAM, TLA, META, TEMA, METLA,
Stopnja št.1095: LES, LEV, LOS, VSE, OVES, VESLO,
Stopnja št.1096: JE, EMU, JEZ, MUZEJ,
Stopnja št.1097: LAS, SMO, SAMO, MASLO,
Stopnja št.1098: DO, KO, KDO, DOZA, KOZA, DOKAZ,
Stopnja št.1099: KAM, KROM, MOKA, ROKA, KOMAR,
Stopnja št.1100: IN, MI, NI, IME, MENI, MENIH,
Stopnja št.1101: OS, BOG, BOS, GOS, OBSEG,
Stopnja št.1102: DA, DAN, NAD, NAPAD, PANDA,
Stopnja št.1103: BAR, GRB, BREG, BAGER,
Stopnja št.1104: KI, ČIPKA,
Stopnja št.1105: KIS, TISK, TAKSI,
Stopnja št.1106: VAS, VRAT, STVAR, VRSTA,
Stopnja št.1107: PO, KOT, PET, TOP, POTEK,
Stopnja št.1108: VSI, SIVA, SLIVA, SVILA,
Stopnja št.1109: OB, BOJ, BON, NOJ, BOJA, NABOJ,
Stopnja št.1110: KER, KOR, POR, PERO, PREK, POKER,
Stopnja št.1111: ON, NOS, SENO, SONCE,
Stopnja št.1112: PRST, SPOR, PROST, STROP,
Stopnja št.1113: LOK, BOKAL, OBLAK,
Stopnja št.1114: ALI, VAL, VILA, ŽIVAL,
Stopnja št.1115: JA, TA, ČE, ČAJ, TEČAJ,
Stopnja št.1116: IZ, VEZ, VITEZ, VZETI,
Stopnja št.1117: SRCE, SICER,
Stopnja št.1118: DOM, LED, MED, DELO, MODEL,
Stopnja št.1119: LEP, POL, POT, LETO, TELO, TOPEL,
Stopnja št.1120: ZA, LAS, SOL, SOLZA,
Stopnja št.1121: NE, ENA, JAK, KAJ, KJE, NEKAJ,
Stopnja št.1122: OS, GOS, LOS, OSA, GLAS, OGLAS,
Stopnja št.1123: PAR, PAV, PRAH, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.1124: MI, TAM, ATOM, MATI, TRAM, MORATI,
Stopnja št.1125: BEL, LET, TLA, BALET,
Stopnja št.1126: DO, RIS, SIR, SOD, SIDRO,
Stopnja št.1127: TI, KIP, KIT, TIPKA,
Stopnja št.1128: LEV, LOV, VOL, OSEL, OVES, VESLO,
Stopnja št.1129: DA, DOMA, META, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.1130: IZ, NA, ZA, NIT, ZNATI,
Stopnja št.1131: SEM, SMO, MESO, MOST, OSEM, MESTO,
Stopnja št.1132: KUP, KANU, KUNA, NAKUP,
Stopnja št.1133: LES, VSE, SVET, TELE, VESEL, SVETEL,
Stopnja št.1134: PO, POR, TOP, PROTI, TROPI,
Stopnja št.1135: ALI, VAL, VILA, SLIVA, SVILA,
Stopnja št.1136: KO, KOT, KRT, OTOK, OTROK,
Stopnja št.1137: JA, JE, JAZ, JEZ, JEZA, ZAJEC,
Stopnja št.1138: JOK, KAM, MAJ, MOJ, MOKA, KOMAJ,
Stopnja št.1139: ON, NOR, GORA, NOGA, ORGAN,
Stopnja št.1140: TA, ITI, ISTI, STAR, RASTI, RISATI,
Stopnja št.1141: KI, VSI, SIVA, VSAK, SIVKA,
Stopnja št.1142: KIT, KOR, KRI, SOK, KOST, TISK, KORIST,
Stopnja št.1143: DEL, LEP, POD, PLOD, PELOD,
Stopnja št.1144: PAS, TAT, PITA, SPATI, STATI, OSTATI, POSTATI,
Stopnja št.1145: BOG, GRB, ROG, GROB,
Stopnja št.1146: BEL, JAK, KAJ, KJE, JELKA, KABEL, BELJAK,
Stopnja št.1147: BAR, BOR, ZOB, OBRAZ,
Stopnja št.1148: OB, OS, BAS, SOBA, OSEBA,
Stopnja št.1149: NE, DAN, ENA, NAD, DENAR,
Stopnja št.1150: DO, LOS, SOD, DELO, OSEL, SEDLO,
Stopnja št.1151: LET, PES, LIST, PEST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.1152: PET, PEČ, PETA, PEČAT,
Stopnja št.1153: GOS, LAS, SOL, GLAS, OGLAS,
Stopnja št.1154: LOV, VEZ, VOL, ZELO, VOZEL,
Stopnja št.1155: BAR, RIS, SIR, RIBA, RISBA,
Stopnja št.1156: BON, TON, NEBO, BETON,
Stopnja št.1157: OKO, TOP, OTOK, POTOK,
Stopnja št.1158: VRT, VRAT, TRAVA, VRATA, VRATAR,
Stopnja št.1159: LOK, PEK, POL, KOPEL, OKLEP,
Stopnja št.1160: DA, DOM, DOMA, MODA, MODRA,
Stopnja št.1161: RED, ODER, DREVO, VEDRO,
Stopnja št.1162: KAM, SEM, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.1163: ALI, LED, LET, TLA, DATI, DIETA, DELATI,
Stopnja št.1164: NIČ, NOR, NOČ, ČRN, ČOLN, ČRNILO,
Stopnja št.1165: DA, KO, KDO, AKORD,
Stopnja št.1166: CEL, CEV, LEV, CELO, LOVEC,
Stopnja št.1167: PAS, CENA, PENA, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.1168: KER, KOT, KRT, TEK, TOREK,
Stopnja št.1169: PAR, PAV, PERO, VERA, PRAVO, EVROPA,
Stopnja št.1170: NOV, KINO, VINO, AVION, KOVINA,
Stopnja št.1171: TEK, VAS, VSE, VSAK, STAVEK,
Stopnja št.1172: JOK, KDAJ, VODA, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.1173: BOK, BOR, KOR, ŠOBA, BROŠKA,
Stopnja št.1174: KAJ, KRAJ, ROKA, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.1175: GRM, ROG, GORA, GRAM, GROM, GRAMOZ,
Stopnja št.1176: LEV, LOV, VEČ, VOL, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.1177: SOL, VAL, VAS, SLON, SNOV, SOVA, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.1178: BEL, LUČ, BUČA, LEČA, ČEBULA,
Stopnja št.1179: ITI, KIT, KUP, PITI, KUPITI,
Stopnja št.1180: KIS, KOT, KRI, KRT, KOST, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.1181: LOS, SOD, ČAS, GLAD, GLAS, OGLAS, DOLGČAS,
Stopnja št.1182: BAS, BOS, NOS, BOJA, SOJA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.1183: LES, PES, PET, LIST, PETI, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.1184: LOK, KLET, LETO, TELO, KOTEL,
Stopnja št.1185: IME, LET, TLA, MATI, METLA, LIMETA,
Stopnja št.1186: OSA, SOK, KOSA, OKRAJ, SKORAJ,
Stopnja št.1187: JAK, KJE, ŠAL, JELKA, KAŠELJ,
Stopnja št.1188: PAS, RIS, SIR, PRSI, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.1189: LEP, PET, LIST, PETI, SPET, PLESTI,
Stopnja št.1190: DOM, MED, TAM, META, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.1191: JAZ, JEZ, MAJ, JEZA, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.1192: DAN, NAD, RED, VENA, DENAR, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.1193: GRB, BREG, BAGER, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.1194: PEČ, PEST, PEČI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.1195: DEL, GEL, LEP, DELO, DOLG, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.1196: KAJ, KANU, KUNA, LUKA, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.1197: BOK, BOKAL, KABEL, OBLAK, OBLEKA,
Stopnja št.1198: POL, LIPA, PICA, OPICA, POLICA,
Stopnja št.1199: LEV, LOV, VEZ, VOL, VOZEL,
Stopnja št.1200: ENA, SAJE, JASEN, SANJE, STENA, STANJE,
Stopnja št.1201: POR, VRT, PRST, SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.1202: LAŽ, LOS, OSA, STOL, ŽALOST,
Stopnja št.1203: KOR, TRAK, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.1204: POD, POT, SOD, PUST, DOPUST,
Stopnja št.1205: LOK, OČE, VEČ, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.1206: LOS, OSA, SMO, SAMO, MASLO,
Stopnja št.1207: KRT, PAR, PEK, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.1208: LAS, LES, LET, TLA, LASER, STREL, STRELA,
Stopnja št.1209: BOJ, NOJ, NOS, SOBA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.1210: RIS, PRSI, PRATI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.1211: LOS, VSE, OSEL, OVES, VESLO,
Stopnja št.1212: NOV, NOŽ, VONJ, VOJNA, VOŽNJA,
Stopnja št.1213: BOS, KIS, SOK, BOKS, OBISK,
Stopnja št.1214: BOR, NOR, ZOB, BREZ, BRON, NEBO, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.1215: PEČ, PEST, PEČI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.1216: URA, KOZA, ROKA, UKAZ, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.1217: KAM, SEM, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.1218: IME, MATI, META, TEMA, LIMETA,
Stopnja št.1219: NOŽ, RIŽ, KINO, KRIK, KRIŽ, KROŽNIK,
Stopnja št.1220: PAS, PAV, VAS, VSI, SIVA, PISAVA,
Stopnja št.1221: POL, ODER, PRED, PELOD, PREDAL, LEOPARD,
Stopnja št.1222: NIT, PICA, PITA, OPICA, POTNICA,
Stopnja št.1223: ALI, LEV, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.1224: VAL, VOL, VALJ, JALOV, VOLJA,
Stopnja št.1225: DEL, LED, SOD, DELO, SEDLO,
Stopnja št.1226: VEČ, ČAJ, ČRV, VEJA, VERA, VČERAJ,
Stopnja št.1227: KJE, LOK, KOLO, OLJE, JEKLO, OKOLJE,
Stopnja št.1228: SRNA, STAR, USTA, STRAN, SATURN,
Stopnja št.1229: KER, PEK, TEK, PARK, PREK, PARKET,
Stopnja št.1230: JAMA, LAMA, MEJA, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.1231: JAK, KANU, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.1232: POR, ODER, OREH, PERO, PREHOD,
Stopnja št.1233: JOK, KIT, KOT, TAKOJ, JOKATI,
Stopnja št.1234: CEL, CEV, LEVI, LICE, VILICE,
Stopnja št.1235: BEL, LET, TLA, BALET, TABELA,
Stopnja št.1236: ENA, JEZ, JEZA, NJEN, ZNANJE,
Stopnja št.1237: BOR, BITI, BRON, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.1238: JUG, ROG, TOG, TRG, JUTRO, JOGURT,
Stopnja št.1239: MIR, TAM, ATOM, TRAM, MORATI,
Stopnja št.1240: NOTA, ENOTA, OSEKA, STENA, TANEK, OSTANEK,
Stopnja št.1241: POT, TOP, SPOR, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.1242: MOJ, NOJ, MILO, MLIN, MILIJON,
Stopnja št.1243: LAS, KAKO, KOSA, SKOK, SKLOPKA,
Stopnja št.1244: LEV, LOV, OČE, VOLK, ČLOVEK,
Stopnja št.1245: BOJ, BON, BOJA, SOJA, BONSAJ,
Stopnja št.1246: TON, LETO, TELE, TELO, TELEFON,
Stopnja št.1247: PAV, VAL, PLAZ, VAZA, APLAVZ,
Stopnja št.1248: DAN, NAD, NOR, NAROD,
Stopnja št.1249: KAJ, OSA, SOK, SOVA, VSAK, VOJSKA,
Stopnja št.1250: VODA, VZOR, ZDRAV, ZDRAVO, POZDRAV,
Stopnja št.1251: KIS, RIS, SIR, ISKRA, SLIKA, SLIKAR,
Stopnja št.1252: DIM, DATI, META, TRAM, DIETA, DREMATI,
Stopnja št.1253: DOM, ATOM, MODA, MOST, STOL, MLADOST,
Stopnja št.1254: ITI, NOS, SIN, ISTI, NOSITI,
Stopnja št.1255: VAS, VRT, VRAT, STVAR, VRSTA,
Stopnja št.1256: LOK, OKO, KOLO, OKNO, KOLONA,
Stopnja št.1257: LES, TLA, STAR, LASER, STRELA,
Stopnja št.1258: KIP, PARA, PARK, PIPA, PAPIR, PAPRIKA,
Stopnja št.1259: BALON, BOKAL, BOLAN, OBLAK, BALKON,
Stopnja št.1260: GNIL, VILA, VLAK, GLINA, GLAVNIK,
Stopnja št.1261: ŠAL, ŠOP, ŠOLA, PLAŠČ, PLOŠČA,
Stopnja št.1262: BOJ, BOR, MAJ, MOJ, BOJA, JAMBOR,
Stopnja št.1263: KIT, KRI, KOST, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.1264: PAR, PRST, SRNA, STAR, STRAN, PRSTAN,
Stopnja št.1265: JAZ, NAD, ZID, ZDAJ, ZADNJI,
Stopnja št.1266: PAS, POD, SOD, SODO, POSODA,
Stopnja št.1267: ENA, CENA, OCEAN, OCENA,
Stopnja št.1268: LOV, VOL, SNOV, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.1269: VAL, JAMA, LAMA, VALJ, RJAVA, MRAVLJA,
Stopnja št.1270: SOK, KOSA, KRAJ, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.1271: KOR, KROM, MOKA, ROKA, KOMAR,
Stopnja št.1272: KOT, KRT, TRAK, OKRAJ, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.1273: VAS, SOVA, VSAK, VOJAK, VOJSKA,
Stopnja št.1274: JAK, KAJ, NIT, TANK, NAJTI, NAKIT, TAJNIK,
Stopnja št.1275: GORA, IGLA, IGRA, APRIL, GORILA, PRILOGA,
Stopnja št.1276: ENA, SAMO, ENOTA, MESTO, NAMESTO,
Stopnja št.1277: DOMA, MLAD, MODA, PLOD, POMLAD,
Stopnja št.1278: PES, SIN, PENA, JASEN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.1279: BOG, BOS, GOS, LOS, SOL, GLOBUS,
Stopnja št.1280: PAV, PRAH, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.1281: LEP, PEK, POL, KOPEL, OKLEP,
Stopnja št.1282: KIS, KOST, STIK, TISK, TISOČ, SKOČITI,
Stopnja št.1283: KUP, LOK, LUKA, LUPA, POUK, KUPOLA,
Stopnja št.1284: SEM, SMO, VSE, MESO, OSEM, OVES, POVSEM,
Stopnja št.1285: POT, ISTI, PRST, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.1286: KRAJ, REKA, TETA, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.1287: BAR, RIS, SIR, ČAS, RISBA, BRISAČA,
Stopnja št.1288: PET, PEČ, PETI, PEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.1289: BOK, OBOA, BOKAL, OBLAK, JABOLKO,
Stopnja št.1290: ALI, PAR, LIPA, APRIL,
Stopnja št.1291: JUG, URA, DRAG, GRAD, URAD, DRAGULJ,
Stopnja št.1292: KRIK, ROKA, KORAK, KRILO, KARKOLI,
Stopnja št.1293: LOV, VOL, LETO, LEVI, TELO, ŠTEVILO,
Stopnja št.1294: KONJ, VODA, VONJ, VOJAK, DVOJKA, VODNJAK,
Stopnja št.1295: JAZ, NOS, ZATO, ZNOJ, ZASTONJ,
Stopnja št.1296: POD, ODER, PRED, POROD, TORPEDO,
Stopnja št.1297: DAN, NAD, DENAR, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.1298: NOS, VOL, SLON, SNOV, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.1299: KAJ, KJE, MAJ, MEJA, KEMIJA,
Stopnja št.1300: SIVA, VILA, SLIVA, SVILA,
Stopnja št.1301: LED, PAR, RED, PRED, PREDAL,
Stopnja št.1302: POR, VRT, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.1303: KAM, SOK, KOSA, MOKA, KOMPAS,
Stopnja št.1304: GEL, GRB, BREG, BAGER, BERGLA,
Stopnja št.1305: NIČ, NOČ, ČELO, ČOLN, LOGIČEN,
Stopnja št.1306: PAS, PITA, SPATI, OSTATI, POSTATI,
Stopnja št.1307: BOS, LOS, SMO, SOL, MILO, SIMBOL,
Stopnja št.1308: CEV, ENA, OVCA, OCEAN, OCENA, KOVANEC,
Stopnja št.1309: LET, DATI, GLAD, IGLA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.1310: KER, KRAJ, REKA, JAREK, ŠKARJE,
Stopnja št.1311: LEP, POL, DOLG, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.1312: ROG, GORA, GRLO, IGRA, GORILA,
Stopnja št.1313: VAS, SVET, VENA, NASVET, NEVESTA,
Stopnja št.1314: MED, DAMA, JAMA, LAMA, MLAD, MEDALJA,
Stopnja št.1315: KAJ, KER, KJE, JAREK,
Stopnja št.1316: NIT, TOP, PICA, OPICA, POTNICA,
Stopnja št.1317: TAM, TLA, META, TEMA, METLA,
Stopnja št.1318: SIN, SIR, CENA, SENCA, SICER, RESNICA,
Stopnja št.1319: CEL, CILJ, LICE, SAJE, JASLICE,
Stopnja št.1320: BEL, LEČA, ČLAN, BOLAN, OBLAČEN,
Stopnja št.1321: JAZ, JEZ, MAJ, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.1322: KIP, PAR, PARA, PARK, RACA, KAPRICA,
Stopnja št.1323: PAS, PAV, VAS, VSI, SIVA, PISAVA,
Stopnja št.1324: NOV, VINO, AVION, OLIVA, VOLNA, RAVNILO,
Stopnja št.1325: KDO, KLOR, AKORD, DOLAR, OKRAS, SLADKOR,
Stopnja št.1326: CEL, DEL, CELO, DELO, ŽELODEC,
Stopnja št.1327: KAVA, KRAJ, KRAVA, RJAVA, VIJAK, AKVARIJ,
Stopnja št.1328: JAK, JOK, OSA, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.1329: LOV, NOS, VAL, SNOV, VNOS, NASLOV,
Stopnja št.1330: BOG, TOG, TON, GOBA, NOGA, TOBOGAN,
Stopnja št.1331: ITI, PITI, PIVO, IZPIT, POZITIV,
Stopnja št.1332: SMO, SOD, MESO, SEME, MESOJED,
Stopnja št.1333: ALI, LED, LET, DATI, DIETA, DELATI,
Stopnja št.1334: SEM, TON, OSEM, MESTO, NAMESTO, SAMOTEN,
Stopnja št.1335: URA, SRNA, STAR, USTA, STRAN, SATURN,
Stopnja št.1336: KIT, VRT, TANK, VRAT, NAKIT, TRAVNIK,
Stopnja št.1337: BEŽ, BON, DEŽ, NOŽ, NEBO, BENDŽO,
Stopnja št.1338: KOT, SOK, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.1339: BOR, NIT, BITI, NOTRI, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.1340: LES, LEV, VOL, VSE, VESLO,
Stopnja št.1341: BEL, LOK, BOKAL, KABEL, OBLAK, OBLEKA,
Stopnja št.1342: JAK, JOK, KAJ, KRT, TRAK, TROJKA,
Stopnja št.1343: RED, ODER, PERO, PRED, PREHOD,
Stopnja št.1344: KAM, MAJ, MOJ, MOKA, KOMAJ,
Stopnja št.1345: PAR, PARA, RANA, NARAVA, NAPRAVA,
Stopnja št.1346: KUP, SIN, KANU, KUNA, NAKUP, SKUPINA,
Stopnja št.1347: BAS, BOS, SOBA, SODO, SOVA, SVOBODA,
Stopnja št.1348: NOR, ZOB, BREZ, BRON, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.1349: LIST, TRAK, ISKRA, SLIKA, KRISTAL,
Stopnja št.1350: KOST, NOTA, STENA, TANEK, OSTANEK,
Stopnja št.1351: RIS, SIR, PITA, PRSI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.1352: DOM, TAM, ATOM, META, MODA, METODA,
Stopnja št.1353: GRM, ROG, GRAM, GROM, MRAZ, GRAMOZ,
Stopnja št.1354: BOKS, KOSA, SLAB, BAKLA, SKALA, KLOBASA,
Stopnja št.1355: DELO, OREL, PLOD, PELOD, POGLED, PREDLOG,
Stopnja št.1356: POL, LUKA, LUPA, POUK, KUPOLA,
Stopnja št.1357: POT, TOP, PETA, ZATO, POTEZA,
Stopnja št.1358: ITI, PITI, IZPIT, ZALITI, PLAZITI,
Stopnja št.1359: PEČ, PEST, PETI, PEČI, TEČI, PESTIČ,
Stopnja št.1360: MEČ, MOČ, OČE, OBJEM, OBMOČJE,
Stopnja št.1361: KOT, PET, TEK, POTEK,
Stopnja št.1362: LEV, VSE, SVET, TELE, VESEL, SVETEL,
Stopnja št.1363: LET, TLA, MATI, TEMA, METLA, LIMETA,
Stopnja št.1364: IME, KAM, MAH, MEHAK, MEHIKA,
Stopnja št.1365: ENA, JAZ, JEZ, JEZA, NJEN, ZNANJE,
Stopnja št.1366: LIPA, LUNA, PITA, PLIN, UPATI, TULIPAN,
Stopnja št.1367: KER, SEM, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.1368: BOK, OTOK, ROBOT, TOREK, OKTOBER,
Stopnja št.1369: ALI, LIPA, PICA, OPICA, POLICA,
Stopnja št.1370: OČE, ČLAN, BALON, BOLAN, OBLAČEN,
Stopnja št.1371: LEV, VAL, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.1372: LOV, NOS, VAS, VOL, SLON, NASLOV,
Stopnja št.1373: DATI, IGLA, DIETA, DELATI, GLEDATI,
Stopnja št.1374: PAS, PENA, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.1375: KIS, SIR, SOK, STIK, TISK, KORIST,
Stopnja št.1376: KDO, VILA, VODA, VOLK, KLADIVO,
Stopnja št.1377: BOG, LOK, OKO, GOLOB, GLOBOK,
Stopnja št.1378: BAR, BAZA, DRAG, GRAD, ZGRADBA,
Stopnja št.1379: KJE, POL, OKLEP, POLJE, OKLEPAJ,
Stopnja št.1380: VRT, PRST, PROST, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.1381: POD, RED, DOLG, DROG, PERO, PREDLOG,
Stopnja št.1382: LOS, SOL, STOL, ŠEST, ŠESTILO,
Stopnja št.1383: GRLO, KLOR, KOLO, KROG, ORGLE, OKROGEL,
Stopnja št.1384: BEL, GEL, GRB, GALEB, GRABLJE,
Stopnja št.1385: LET, TOP, LETO, TELO, TOPEL,
Stopnja št.1386: ISTI, SPOR, PROTI, STROP, TROPI, PROSITI,
Stopnja št.1387: VEZ, JEZA, VERA, ZDAJ, ZDRAVJE,
Stopnja št.1388: DEL, LED, LEP, DELO, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.1389: JUG, ROG, TOG, TRG, JUTRO, JOGURT,
Stopnja št.1390: POR, VEZ, VZOR, ZVER, PREVOZ,
Stopnja št.1391: KOR, TAT, ROKA, TORTA, TRAKTOR,
Stopnja št.1392: JAK, JOK, KAJ, KOT, TAKOJ, JOKATI,
Stopnja št.1393: VRT, KAVA, VRAT, TRAVA, VRATA, KVADRAT,
Stopnja št.1394: LOV, NOV, VOL, SLON, SNOV, SOVA, NASLOV,
Stopnja št.1395: BEL, DEL, LED, DEBLO,
Stopnja št.1396: PAV, DOZA, VZOR, PRAVO, ZDRAV, POZDRAV,
Stopnja št.1397: ALI, VAL, LEVI, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.1398: DAN, VENA, VERA, RAVEN, VENDAR,
Stopnja št.1399: SEM, SMO, MOST, MESTO,
Stopnja št.1400: LEP, LES, PETI, SPET, PLESTI,
Stopnja št.1401: GNIL, KLIN, VILA, VLAK, GLINA, GLAVNIK,
Stopnja št.1402: LEV, VSE, OSEL, OVES, VESLO,
Stopnja št.1403: KER, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.1404: BOJ, BOR, MAJ, MOJ, BOJA, JAMBOR,
Stopnja št.1405: TAT, TETA, TRAK, JAREK, JETRA, TRAJEKT,
Stopnja št.1406: NOV, KINO, VINO, AVION, KOVINA,
Stopnja št.1407: MOŽ, NOGA, ŽOGA, MANGO, MOŽGANI,
Stopnja št.1408: EMU, IME, MIR, IZUM, TURIZEM,
Stopnja št.1409: ITI, NIT, NOS, ISTI, NOSITI,
Stopnja št.1410: RIS, SIR, SOD, SIDRO,
Stopnja št.1411: CENA, SRCE, SRNA, CESAR, RESNICA,
Stopnja št.1412: TRG, IGRA, RASTI, STATI, STRGATI,
Stopnja št.1413: GRM, GRAM, GROM, SAMO, SAMOROG,
Stopnja št.1414: BAS, BOS, OBOA, SOBA, SOBOTA,
Stopnja št.1415: KAM, OSA, PAS, KOSA, MOKA, KOMPAS,
Stopnja št.1416: NAD, SIN, TON, DATI, NOTA, STADION,
Stopnja št.1417: CEL, CEV, CELO, LOVEC,
Stopnja št.1418: TEK, TANK, NAKIT, TANEK, TEHNIKA,
Stopnja št.1419: KJE, LOK, OKO, KOLO, OLJE, JEKLO, OKOLJE,
Stopnja št.1420: KOR, ROG, KLOR, KROG, KROGLA,
Stopnja št.1421: JAZ, JEZ, JEZA, MEJA, ZMAJ, ZEMLJA,
Stopnja št.1422: POD, RED, ODER, PERO, PRED, PREDOR,
Stopnja št.1423: KUP, SOK, OKUS, POUK, POSKUS,
Stopnja št.1424: PAR, PRSI, STAR, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.1425: DIM, KDO, DISK, KINO, SODNIK, SMODNIK,
Stopnja št.1426: JOK, KAJ, KRAJ, TRAK, ORJAK, TAKOJ, TROJKA,
Stopnja št.1427: META, PETA, TEMA, TEMEN, PAMETEN,
Stopnja št.1428: POT, TOP, PRST, PROST, STROP, STVOR, POSTRV,
Stopnja št.1429: BITI, BRAT, RIBA, RISATI, BRISATI,
Stopnja št.1430: LOV, VAS, SOVA, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.1431: ENA, PES, PESA, SENCA, SPANEC,
Stopnja št.1432: CEV, CENA, OVCA, OCEAN, OCENA, KOVANEC,
Stopnja št.1433: BAR, BEL, GEL, BREG, GALEB, BERGLA,
Stopnja št.1434: DAN, RIŽ, URA, URAD, DRUŽINA,
Stopnja št.1435: KRI, KRT, RIS, SIR, KOST, TISK, KORIST,
Stopnja št.1436: BAS, BOJ, OSA, SOJA, NABOJ, BONSAJ,
Stopnja št.1437: LEP, LES, LET, LIST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.1438: KER, PARA, PARK, PREK, RANA, PEKARNA,
Stopnja št.1439: KAM, KIT, TAM, ATOM, MATI, MOKA, MOTIKA,
Stopnja št.1440: POL, LETO, OLJE, POLJE, TOPEL, POLETJE,
Stopnja št.1441: OSA, PAS, PITA, OSTATI, POSTATI,
Stopnja št.1442: GEL, POR, DELO, ORGLE, PREDLOG,
Stopnja št.1443: ITI, VSE, VSI, ISTI, VISETI,
Stopnja št.1444: SMO, MESO, OSEM, SEME, SEDEM, MESOJED,
Stopnja št.1445: PRSI, STAR, PRATI, RASTI, SPATI, PASTIR,
Stopnja št.1446: NIT, PETI, PLIN, TELE, PETELIN,
Stopnja št.1447: BAR, BAS, ČAS, RISBA, BRISAČA,
Stopnja št.1448: PAR, RED, DRAG, GRAD, PRED, GEPARD,
Stopnja št.1449: DOM, DOMA, MLAD, MODA, PLOD, POMLAD,
Stopnja št.1450: PET, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.1451: ČAS, ČRN, SRNA, ČRKA, SRČKAN,
Stopnja št.1452: OSA, PAS, POD, SODO, POSODA,
Stopnja št.1453: BOS, SOBA, SOVA, USTA, AVTOBUS,
Stopnja št.1454: KOR, KOSA, OKRAS, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.1455: LOV, OČE, VEČ, VOL, VOLK, ČELO, ČLOVEK,
Stopnja št.1456: PAV, POD, DOZA, PRAVO, ZDRAVO, POZDRAV,
Stopnja št.1457: BIČ, BAZA, MIZA, ZIMA, ZAČIMBA,
Stopnja št.1458: BOG, LOK, OKO, KOLO, GOLOB, GLOBOK,
Stopnja št.1459: ALI, DOLG, GLAD, IGLA, DIALOG,
Stopnja št.1460: URA, KOZA, ROKA, UROK, ZRAK, KORUZA,
Stopnja št.1461: BOR, NOR, BRON, NEBO, ZRNO, BREZNO,
Stopnja št.1462: POT, TOP, PETA, ZATO, POTEZA,
Stopnja št.1463: DEL, LED, LET, TLA, DATI, DIETA, DELATI,
Stopnja št.1464: LES, PES, PEST, PLES, SPET, PLESTI,
Stopnja št.1465: NAD, NOV, KDAJ, VODA, VOJNA, VODNJAK,
Stopnja št.1466: JAK, JOK, KDO, VOJAK, DVOJKA,
Stopnja št.1467: BIK, BOK, BON, ZOB, ZOBNIK,
Stopnja št.1468: JEŽ, LAŽ, ŽEJA, ŽELJA, ŽAJBELJ,
Stopnja št.1469: LOS, SLON, SNOV, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.1470: GRM, GORA, GRAM, GROM, MRAZ, GRAMOZ,
Stopnja št.1471: KIS, KIT, SOK, STIK, STIKALO,
Stopnja št.1472: JAK, KANU, KUNA, LUKA, LUNA, KLJUN, LUKNJA,
Stopnja št.1473: DOM, SMO, SOD, MAST, MLADOST,
Stopnja št.1474: KIP, PARA, PARK, PAPIR, PAPRIKA,
Stopnja št.1475: ENA, SAJE, JASEN, SANJE, STANJE,
Stopnja št.1476: KAM, KER, KRMA, MARS, REKA, SMER, SMREKA,
Stopnja št.1477: SIR, TIH, TROT, HITRO, HITROST,
Stopnja št.1478: LIST, TRAK, ISKRA, SLIKA, TAKSI, KRISTAL,
Stopnja št.1479: BIK, LOK, KLOR, KOLO, KRILO, BROKOLI,
Stopnja št.1480: BOJ, BON, NOJ, BANJA, NABOJ, LOBANJA,
Stopnja št.1481: VAS, SAJE, SVET, VEJA, TEDAJ, DVAJSET,
Stopnja št.1482: POL, POR, OREL, PERO, PRELOM,
Stopnja št.1483: NIT, NOS, SIN, KINO, STOTNIK,
Stopnja št.1484: JAZ, JEZ, MAJ, JEZA, ZEMLJA,
Stopnja št.1485: KOR, OKO, OTOK, OTROK, OKTOBER,
Stopnja št.1486: JOK, VAS, KOSA, SOVA, VSAK, VOJAK, VOJSKA,
Stopnja št.1487: DOZA, VODA, VZOR, ZDRAV, ZDRAVO,
Stopnja št.1488: DROG, GOZD, ODER, JEDRO, GROZDJE,
Stopnja št.1489: SEM, SMO, VSE, MESO, OSEM, OVES, POVSEM,
Stopnja št.1490: LOV, NOV, VAL, SNOV, VNOS, VOLNA, NASLOV,
Stopnja št.1491: IME, TAM, META, METLA, LIMETA,
Stopnja št.1492: GRB, DRAG, GRAD, BRADA, ZGRADBA,
Stopnja št.1493: BEL, LET, TLA, BALET, TABELA,
Stopnja št.1494: PAR, PAV, PRHA, PRAVI, HRIPAV,
Stopnja št.1495: POR, POT, TOP, PERO, POTEM, PROMET,
Stopnja št.1496: ITI, NOR, BITI, BRON, BORITI, OBRNITI,
Stopnja št.1497: BOR, KIT, KRT, NOTRI, OBRTNIK,
Stopnja št.1498: PET, TEK, PARK, PETA, PREK, PARKET,
Stopnja št.1499: JAK, KAJ, KER, KJE, REKA, JAREK, ŠKARJE,
Stopnja št.1500: KIS, LAS, LOS, SOL, STOL, STIKALO,
Stopnja št.1501: GEL, POD, DELO, DOLG, PLOD, PELOD, POGLED,
Stopnja št.1502: LOK, PEK, OLJE, OKLEP, OPEKA, OKLEPAJ,
Stopnja št.1503: ROG, GRLO, IGLA, IGRA, GORILA,
Stopnja št.1504: BIK, BIČ, BOK, KDO, OČE, DOBIČEK,
Stopnja št.1505: NOS, SIN, SOD, DISK, KINO, SODNIK,
Stopnja št.1506: KUP, PAS, KANU, KUNA, NAKUP, SKUPINA,
Stopnja št.1507: DOM, DOMA, MODA, TEMA, METODA,
Stopnja št.1508: KRAJ, ROKA, SOJA, ORJAK, SKORAJ,
Stopnja št.1509: BOG, TOG, GOBA, OBOA, TOBOGAN,
Stopnja št.1510: MED, DAMA, LAMA, MEJA, MEDALJA,
Stopnja št.1511: GOS, OSA, GLAD, GLAS, OGLAS, DOLGČAS,
Stopnja št.1512: NOJ, NOV, NOŽ, VONJ, VOJNA, VOŽNJA,
Stopnja št.1513: IME, MIR, MENI, MLIN, MIREN, MINERAL,
Stopnja št.1514: KAM, SMO, SOK, KOSA, MOKA, SAMO, KOMPAS,
Stopnja št.1515: LES, LET, SVET, TELE, VESEL, SVETEL,
Stopnja št.1516: CEL, CEV, LEV, LICE, VENEC, LENIVEC,
Stopnja št.1517: ALI, VAL, LEVI, VILA, VLAK, VELIK, VELIKA,
Stopnja št.1518: PES, PEČ, PETI, PEČI, TEČI, ČIST, PESTIČ,
Stopnja št.1519: ITI, KRI, ISTI, PRSI, PRITI, PRITISK,
Stopnja št.1520: KOST, NOTA, SENO, ENOTA, STENA, OSTANEK,
Stopnja št.1521: KAJ, KJE, ŠAL, JELKA, KAŠELJ,
Stopnja št.1522: STIK, STOL, TISK, TAKSI, STIKALO,
Stopnja št.1523: PES, PENA, PESA, PIJAN, SANJE, PISANJE,
Stopnja št.1524: DAN, NAD, POD, PLOD, POLN, POLDAN,
Stopnja št.1525: DROG, GOZD, ODER, JEDRO, GROZDJE,
Stopnja št.1526: ENA, TEK, TANK, TANEK, ANKETA,
Stopnja št.1527: PET, POT, TOP, OSEL, TELO, TOPEL, STOLPEC,
Stopnja št.1528: MED, JAMA, LAMA, ALEJA, LADJA, MEDALJA,
Stopnja št.1529: JAZ, JEZ, JEZA, ZAJEC, JAZBEC,
Stopnja št.1530: VEČ, ČAJ, ČRV, VEJA, VERA, VČERAJ,
Stopnja št.1531: KIS, KIT, KOT, KRT, RIS, SIR, KORIST,
Stopnja št.1532: KAVA, VRAT, KRAVA, TRAVA, VRATA, KVADRAT,
Stopnja št.1533: CENA, SRNA, SENCA, SICER, SIRENA, RESNICA,
O BesedniPiknik Uporaba PIŠKOTKOV Vse stopnje Dodajte rešitev in zmagajte


Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate z njihovo uporabo in shranjevanjem v vašem brskalniku. Več informacij.